Ohita navigaatio

7.3.2017

Taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisuus ja saavutettavuus eivät näy riittävästi kulttuuripolitiikan rahoituksessa

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulisi huomioida nykyistä paremmin kulttuuripolitiikan rahoituksessa ja toimeenpanossa, käy ilmi Cuporen julkaisemasta selvityksestä Yhdenvertainen kulttuuri!.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on Suomessa korostettu erilaisissa valtiollisissa strategioissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi julkisten palvelujen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen kiinnitetään jo paremmin huomiota, mutta parannettavaa löytyy edelleen monelta osa-alueelta. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän muun muassa taide- ja kulttuuripalvelujen esteettömyyteen, asenteisiin ja viestinnän saavutettavuuteen. Hyvällä saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisten ryhmien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Taide- ja kulttuurialan toimijat hakevat avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä saavutettavuuden edistämiseen hyvin vaihtelevasti. Toteutettu toiminta suunnataan pääsääntöisesti vammaisvähemmistöille. Avustukset jakautuvat myös alueellisesti epätasaisesti. Tarvittaisiin nykyisen avustusmuodon uudelleen organisoimista, selkeämpiä tavoitteita ja saavutettavuuden huomioimista osana myös muita avustusmuotoja, jotta taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta pystyttäisiin edistämään yhdenvertaisemmin eri väestöryhmien osalta eri puolilla Suomea. Myös taiteen ja kulttuurin tilastoja tulisi kehittää siten, että ne paremmin toisivat näkyväksi ongelmia ja edistysaskelia yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Julkinen tuki on ollut edellytys vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan säilymiselle ja kehittämiselle, ja se on lisännyt saavutettavien taide- ja kulttuuripalvelujen määrää. Tuen määrä vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja saavutettavuuden edistämiseen on kuitenkin riittämätön.

Toimenpide-ehdotukset

Tutkijat suosittavat, että saavutettavuuden edistäminen ja panostus asenneympäristön parantamiseen liitettäisiin laajemmin taiteen ja kulttuurin julkiseen rahoitukseen. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus tulisi huomioida myös museoiden, teattereiden ja orkesterien rahoituksen valtionosuusuudistusta tehtäessä.

Tiedot ja suositukset ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia vuosien 2005–2015 väliltä. Selvitys keskittyi valtionavustusten merkityksen ja vaikuttavuuden arviointiin.

Julkaisu on ilmestynyt Cuporen verkkojulkaisusarjassa ja se on vapaasti ladattavissa ja luettavissa Cuporen internetsivuilla: Yhdenvertainen kulttuuri! (linkki Cuporen sivuille)

Tiivistelmä raportista suomalaisella viittomakielellä (vimeo.com)

Tiivistelmä raportista suomenruotsalaisella viittomakielellä (vimeo.com)

Jakonen, Olli & Lahtinen, Emmi & Sokka, Sakarias (2017): Yhdenvertainen kulttuuri! Selvitys vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Cuporen verkkojulkaisuja 41. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Helsinki.

Lisätietoja

  • Projektitutkija Emmi Lahtinen, puh. 050 556 0414, emmi.lahtinen(a)cupore.fi
  • Tutkija Olli Jakonen, puh. 050 305 3414, olli.jakonen(a)cupore.fi
  • Tutkija Sakarias Sokka, puh. 050 387 2728, sakarias.sokka(a)cupore.fi 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin