Ohita navigaatio

24.2.2017

Kysely vammaisille korkeakouluopiskelijoille ja vammaisille korkeakoulutetuille

Kynnys ry tekee selvitystä, joka on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tarinoista voimaa -hanketta, jossa luodaan voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tueksi.

Selvityksen pohjaksi toteutetaan kaksi kyselyä, jotka kohdennetaan vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville korkeakouluopiskelijoille sekä vammaisille alumneille:

Opiskelijoille suunnatun kyselyn kautta selvitetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä sekä tiedon ja tuen tarpeita: Opiskelijoille suunnattu kysely (Webropol)

Alumneille suunnatun kyselyn kautta kerätään kannustavia tarinoita työelämästä: Alumneille suunnattu kysely (Webropol)

Vastauksia toivotaan kaikilta, joilla on jokin vamma tai toiminnan rajoite. Selvityksen tuloksia käytetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tukevan verkkopalvelun kehittämisessä. Verkkopalvelu on kaikille avoin, mutta se kohdennetaan erityisesti opiskelijoille ja opinto-ohjaajille.

Edistetään yhdessä vammaisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan niillä tiedoilla ja taidoilla, joita he kehittävät eri puolilla Suomea sijaitsevissa korkeakouluissa.

Lisätietoja:

Annina Heini, VTM, suunnittelija, Kynnys ry, Tarinoista voimaa -hanke, p. 040 9401399, annina.heini(a)kynnys.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin