Ohita navigaatio

14.2.2017

AUTA-hanke: ehdota kokeiluja viim. 31.3. (Kirjastot, julkisen sektorin kulttuuritoimijat)

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä AUTA-hanke, jossa kehitetään asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla.

Uusi toimintamalli  tarjoaa joustavia tukimuotoja niiden asiakkaiden auttamiseksi, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Tässä hankkeessa etsittävien palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia asiakaspalvelun toimintatapoja henkilökohtaisen ja teknisen apuvälineistön käytössä. Kokeilussa ei keskitytä kehittämään tukeen liittyviä teknisiä välineitä, vaan hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ratkaisuja. Kokeiluilla etsitään vastausta kysymykseen siitä, miten nykyisiä tukipalveluja voidaan edelleen kehittää tai käyttää uudella tavalla niin, että entistä paremmin vastaavat erilaisten tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeeseen.

Haku

Valtiovarainministeriö etsii nyt tällaisia kokeiluja 4.10.2016 käynnistyneellä haulla. Kokeiluja voi ehdottaa 31.3.2017 asti. Kokeilujen tulosten tulee olla hyödynnettävissä 1.10.2017 mennessä.

Mitä mukaan valitut kokeilut saavat?

Mukaan valittavat kokeilut saavat asiantuntija-apua kokeilun käynnistämiseen, toteutukseen ja sen lopputulosten arviointiin ja mallintamiseen. Lisäksi ne saavat:

  • Verkostoja ja vertaistukea toisista kokeiluista.
  • Näkyvyyttä ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten digitaalisten palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus taataan kaikille.
  • Kokeiluihin on myös mahdollista hakea pienimuotista valtionavustusta. Avustusta voi hakea ainoastaan julkisen sektorin toimija; kunta, valtion virasto tai laitos tai näiden yhteenliittymät. Avustusta ei voida myöntää suoraan muille toimijoille.

Avustuksen määrä riippuu kokeilun laajuudesta, mutta on kuitenkin enintään 20 000 euroa.
Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 50 prosenttia kokeilun hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.


Lisätietoja kokeiluun osallistumisesta

Tietoa kokeiluun osallistumisesta Valtionvarainministeriön sivuilla

Lisätietoja myös hankkeen sihteeristöltä:

  • projektipäällikkö Hannu Korkeala, puh. 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi
  • neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
  • neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
  • projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736 , lotta.engdahl(at)vm.fi


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin