Ohita navigaatio

2.2.2017

100 tasa-arvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. On tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös juhlavuonna. 100 tasa-arvotekoa on prosessi, jossa luodaan tilaa ja mahdollisuuksia olla moninaisia yhdessä. Ottamalla kaikki kansalaiset mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi jäseniksi luomme hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös seuraavaa sataa vuotta varten.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa yhä työtä. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Konkreettisia tekoja

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivomme mukaan erilaisia yhteisöjä ympäri Suomen: tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt. Organisaatioita suositellaan osallistamaan jäsenistönsä teon suunnittelussa ja toteutuksessa: tällöin saadaan sitoutettua koko yhteisö tavoitteeseen ja parempia tuloksia.

Hankkeeseen hyväksyttävä tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, mutta sen pitää muuttaa jotakin vallitsevaa asiantilaa siten, että lopputulos käytännössä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista.

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toimeenpano työpaikalla, koulussa tai järjestössä, kunnan talousarvioesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekeminen, isyysvapaiden tukeminen, toimenpiteet turvakotipaikkojen määrän lisäämiseksi, palkkojen avoimuuden edistäminen, maahanmuuttajanaisten erityistarpeiden huomioiminen, eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen ja toteutus, aliedustettuna olevan sukupuolen edustajan valinta järjestön luottamustehtävään, kohdennetun teatteriryhmän tai muun voimauttavan kulttuuritoiminnan luominen, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman kohentaminen tai toimenpide koulutus- ja ammattialojen sukupuolisen segregaation haastamiseksi. Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. 100 tasa-arvotekoa hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea mahdollisuuksien mukaan. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä tasa-arvoteosta tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla.

100 tasa-arvotekoa tarjoaakin erilaisille yhteisöille mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Samalla teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko yhteiskunnassa.
Haasta yhteisösi ja ole mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea!

Lisätietoja

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Naisjärjestöjen Keskusliitto
#tasaarvo100
100 tasa-arvotekoa

Terhi Heinilä
pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
puh. 040 530 5544
terhi.heinila(a)naisjarjestot.fi

Liisa Ketolainen
projektipäällikkö
puh. 044 237 8069
liisa.ketolainen(a)naisjarjestot.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin