Ohita navigaatio

15.3.2016

Korkeakoulujen saavutettavuus

Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta

Otuksen selvityksessä tutkittiin, kuinka saavutettavana suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pitävät oppilaitoksiaan vuonna 2015. Selvityksen aineistoksi kerätty kysely kohdennettiin kaikille korkeakouluopiskelijoille. Osallistujiksi tavoiteltiin erikseen myös erityisryhmiin kuuluvia opiskelijoita, joilla on jokin oppimista vaikeuttava haitta, vamma tai sairaus. Kyselyllä kartoitettiin strukturoitujen sekä avoimien kysymysten avulla saavutettavuuden teemoja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan tässä selvityksessä rakennuksia, oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä sekä välineitä. Psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan monenlaisuuden arvostamista voimavarana koko oppilaitoksen tasolla. Sosiaalisella ulottuvuudella puolestaan viitataan yhteisön jäsenten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin erilaisia tarpeita kohtaan.

Selvityksestä käy ilmi, että vastaajat ovat saavutettavuuden eri osa-alueista yleisesti ottaen tyytyväisimpiä opiskelijavalintojen saavutettavuuteen, kuten valintaoppaisiin, valintaperusteisiin, pääsykoejärjestelyihin ja ohjaukseen. Seuraavaksi parhaiten näyttäisi toimivan tilojen saavutettavuus (kulkureitit, ovet, hissit, valaistus, opasteet, wc-tilat ja kuunteluympäristö) sekä opiskelijajärjestötoiminnan saavutettavuus (ainejärjestöt, opiskelijakunnat, ylioppilaskunnat, tuutortoiminta, fuksitoiminta ja vertaistukitoiminta). Tyytymättömimpiä ollaan työharjoittelujärjestelyiden saavutettavuuteen sekä politiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen saavutettavuuteen.

Korkeakoulujen saavutettavuus - Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta.
Tiia Villa ja Sanna Kivisalmi. Otus 53/2016.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin