Ohita navigaatio

9.3.2016

Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Hakuaika: 1.3.2016 - 15.4.2016
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00

Kenelle

Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille, säätiöille ja muille toimijoille. Hakijana voi olla myös kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Mihin tarkoitukseen

Kyseessä on valtionavustus hallitusohjelman kärkihankkeeseen 4. (Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, tp 2 laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi).

Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen tavoitteena on löytää uusia toiminta- ja rahoitusmalleja taide- ja kulttuuritoimintaan osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Juurrutettava toiminta edistää ihmisten hyvinvointia toimimalla ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti.

Avustusta voi saada olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Taide- ja kulttuuripalveluita voivat tuottaa ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät, kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä taide- ja kulttuurilaitokset.

Avustettavilta hankkeilta edellytetään esimerkiksi, että ne

  • lisäävät taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
  • kehittävät taide- ja kulttuurilähtöisiä osallistavia menetelmiä
  • tehostavat eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Hakijalla tulee olla suunnitelma taiteen hyvinvointivaikutuksien toteutumisesta hankkeessaan.

Avustusta voi hakea 1-2 -vuotisiin kehittämishankkeisiin jotka on raportoitava vuoden 2018 loppuun mennessä. Avustusta ei myönnetä yhteisön perustoimintaan.

Lisätietoja

Tarkemmat hakuohjeet Taiken sivuilla

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin