Ohita navigaatio

7.3.2016

Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus taiteen ja monikielisyyden yhdistämisestä

Suomi on entistä monikielisempi yhteiskunta. Suomessa puhutaan useita eri kieliä, ja entistä useammat ihmiset ovat monikielisiä. Mitä tapahtuu, kun monikielisyys ja taide kohtaavat?

Tutkimus kohdistuu niihin vajaaseen kuuteenkymmeneen hankkeeseen, joita Koneen Säätiö rahoitti vuonna 2013 monikielisyyteen ja taiteeseen suunnatussa teemahaussa. Se on osa laajempaa selvitystä, jonka ensimmäisessä osassa tarkasteltiin säätiön suunnattuja hakuja ja niiden toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta myös yleisesti. Selvityksen tästä osasta on Pasi Saukkosen laatima erillinen raportti, joka löytyy Koneen Säätiön kotisivuilta.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut analysoida rahoitettujen hankkeiden sijoittumista monikielisyyden ja taiteen kentälle sen mukaan, miten ne tuovat esille eri kieliä ja monikielisyyden ilmenemismuotoja sekä eri taiteenaloja ja taiteen toteuttamistapoja. Tutkimuksessa on arvioitu myös hankkeiden tavoitteenasettelua sekä menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Niin ikään on seurattu hankkeiden toteutumista ja koottu tietoja niissä kehitetyistä hyvistä käytännöistä sekä ongelmallisiksi koetuista asioista. Aineistoa on kerätty kyselyillä ja haastatteluilla, käymällä tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä seuraamalla hankkeiden saamaa julkisuutta eri viestimissä.

Koneen Säätiön rahoittamat hankkeet edustavat useita taiteen ja kulttuuritoiminnan aloja, ja monikielisyyden voikin kytkeä vaikka mille kulttuuritoiminnan alueelle. Monet projekteista olivat myös kauttaaltaan monikielisiä, tekijöistä tuotoksiin. Hankkeissa saatiin aikaan taideteoksia ja taide-esityksiä, järjestettiin seminaareja ja festivaaleja sekä kehitettiin kielen elvyttämisen ja opettamisen menetelmiä. Ne edistivät monikielisyyden tunnistamista ja tunnustamista ja lisäsivät monikielisyyden haasteiden sekä monikielisyydestä saatavien hyötyjen ja ilonaiheiden ymmärtämistä.

Sirkku Latomaa, Pasi Saukkonen ja Vaida Sriebaliute-Norho 2016. Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus taiteen ja monikielisyyden yhdistämisestä (PDF). Cuporen verkkojulkaisuja 36.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Pasi Saukkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus, pasi.saukkonen[at]hel.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin