Ohita navigaatio

4.3.2016

Opinnäytetöitä liittyen moninaisuuteen

Sateenkaarinuorten kirjastonkäyttö sekä teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen

”Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita” Laadullinen tutkimus sateenkaarinuorten kirjastonkäytöstä Lapissa


Riina Mattila tutkii opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle (2015) lappilaisten sateenkaarinuorten kirjastonkäyttöä. Opinnäytetyössä selvitetään, millainen  merkitys kunnan kirjastolla ja HLBTQI-kirjallisuudella  on nuoren identiteetin kehittymisen kannalta, mistä nuoret hakevat tietoa  identiteettiinsä liittyen ja miten lappilaiset sateenkaarinuoret käyttävät kirjastoa. Toimeksiantajana oli Rovaniemen Seta ry.

”Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita” -opinnäytetyö luettavissa Theseus.fi-tietokannassa (pdf)

Interkulttuurinen ohjaaja : teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen


Noora Karjalainen tarkastelee opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoululle (2014) teatteriohjaajan interkulttuurista kompetenssia viittomakielisyyden kohtaamisessa. Esimerkkien kautta tarjotaan työvälineitä viittomakielisyyden ymmärtämiseen ja lähestymiseen. Interkulttuurinen kompetenssi on kulttuurienvälisen viestinnän ammattitaitoa, kykyä ymmärtää toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kulttuurisidonnaista taustaa sekä käyttäytymis- ja ajattelumalleja. Interkulttuurisesti tehokkaan vuorovaikutuksen saavuttamiseksi osapuolten tulisi olla tietoisia toistensa todellisuudesta ja suhtautua toisiinsa uteliaisuudella.

Interkulttuurinen ohjaaja - teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen -opinnäytetyö luettavissa Theseus.fi-tietokannassa (pdf)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin