Ohita navigaatio

29.1.2016

Ehdotusaikaa jatkettu! Ehdota ohjelmasisältöjä, teemana uudet teknologiat, kulttuuri ja saavutettavuus

Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi: Saavutettavuus 3.0:n ehdotusaikaa on jatkettu 29.2. asti.

Etsimme ennakkotyöpajoja, pyöreän pöydän keskusteluja ja case-esimerkkejä sekä tutustumiskäyntejä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin! Hae mukaan viimeistään 29.2.2016. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta 18.3.2016 mennessä. Ohjelmavalinnat tekee jury, jonka jäsenet ovat saavutettavuuden, kulttuurin ja teknologian asiantuntijoita. Valinnan jälkeen toimitetaan tarkemmat ohjeet. Foorumin alustava ohjelma julkaistaan toukokuussa 2016.

Foorumi järjestetään 3.11.2016 Mediakeskus Lumessa, Helsingissä. Sen teemana ovat uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä sekä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Foorumin ohjelmaan kuuluvat myös 2.11.2016 järjestettävät ennakkotyöpajat ja 4.11.2016 tutustumiskäynnit eri organisaatioihin. Foorumi on tarkoitettu taide- ja kulttuurialan toimijoille, teknologian ja saavutettavuuden asiantuntijoille sekä kulttuurin käyttäjille.

Huomioithan, että emme maksa palkkiota emmekä valitettavasti pysty kattamaan matkakuluja.

Ohjeet


Foorumi on kolmipäiväinen tapahtuma. Foorumin ohjelma:

 • Ke 2.11.2016 ennakkotyöpajat eri paikoissa
 • To 3.11.2016 seminaariosuus Mediakeskus Lumessa, case-esittelyt ja pyöreän pöydän keskustelut
 • Pe 4.11.2016 tutustumiskäynnit eri paikoissa


Ohjelmaehdotuksen voi tehdä organisaatio, työryhmä tai yksityishenkilö.

Ennakkotyöpajat 2.11.2016


Haemme mukaan ehdotuksia ennakkotyöpajoiksi. Tarjoa aihetta ja organisoi työpaja tiloissasi 2.11. Työpajojen tulokset esitellään lyhyesti foorumissa 3.11.

Työpajassa voidaan esimerkiksi ratkaista yhdessä jokin kulttuurin saavutettavuuteen liittyvä ongelma, opettaa jokin uusi taito osallistujille, kehitellä jotakin ideaa tai olemassa olevaa palvelua tai tuotetta, tai ideoida jotain uutta.

Lähetä meille ehdotuksesi ennakkotyöpajaksi viimeistään 29.2. verkkolomakkeella (Google)

Seminaaripäivä 3.11.2016


Haemme pyöreän pöydän keskustelujen aiheita ja pöytien moderaattoreita sekä case-esimerkkejä osaksi foorumin seminaaripäivää 3.11.

Pyöreän pöydän keskustelut


Pyöreän pöydän keskustelun pituus on 45 min - 1,5 h (tarkentuu myöhemmin).

Toivomme pyöreän pöydän keskusteluja esim. seuraavista aiheista ja teemoista:

 • Kulttuuri/taide, saavutettavuus ja teknologiat/digitalisaatio
 • Miten uudet teknologiat voivat tuoda taidetta ja kulttuuria yhä useamman ulottuville?
 • Miten taataan, että kaikki teknologiat toimivat kaikille?
 • Miten ratkaistaan jokin saavutettavuuteen liittyvä haaste?
 • Mitä ongelmia/haasteita teknologioilla voidaan ratkaista, mitä ei? 
 • Millaisia haasteita teknologioihin liittyy? Ketkä jäävät ulkopuolelle teknologian kehittyessä?
 • Miten kulttuuritoimija osaa valita kaikista mahdollisuuksista toiminnalleen hyödylliset ja kestävät ratkaisut? Teknologia avaa hienoja mahdollisuuksia, onko mahdollista samalla huolehtia kestävästä kehityksestä?
 • Mitä teknologiaa ja mihin, miten jäsentää mahdollisuuksien viidakkoa? Minkä tyyppisiä palveluja/laitteita tarvitaan ja mihin osaan kulttuuritoimintaa?
 • Miten kaikki eri sovellukset ja ratkaisut toimivat yhteen, miten niistä saa esteettömiä?
 • Millaisille sovelluksille ja palveluille on erityistä tarvetta, ja onko nykyisessä tilanteessa ja tarjonnassa sellaisia puutteita, joihin tulisi heti reagoida?
 • Muuttavatko teknologian tarjoamat mahdollisuudet ihmisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuripalveluihin? Miten?


Lähetä meille ehdotuksesi pyöreän pöydän keskusteluksi viimeistään 29.2. verkkolomakkeella (Google)

Case-esittelyt


Kuinka saavutettavuutta, kulttuuria ja teknologioita on jo yhdistetty? Miten ratkaisut toteutettiin? Mikä onnistui, mikä meni pieleen? Minkälaisia saavutettavuuteen, teknologioihin, digitalisaatioon ja kulttuuriin liittyviä hankkeita on juuri nyt meneillään tai toteutettu lähiaikoina?

Case-esittelyn maksimipituus on noin 10 minuuttia (tarkentuu myöhemmin). Case-esittelyt sijoittuvat foorumissa osaksi ohjelman osuutta, joka tulkataan ainakin suomalaiselle viittomakielelle ja jossa on kirjoitustulkkaus.

Lähetä meille case-ehdotuksesi viimeistään 29.2. verkkolomakkeella (Google)


Tutustumiskäynnit 4.11.2016


Erilaisilla organisaatioilla on myös mahdollisuus esitellä saavutettavuuteen liittyvää työtään tutustumiskäynneillä 4.11.

Millä tahansa organisaatiolla on mahdollisuus järjestää tutustumiskäynti, jossa esittelee toimintaansa saavutettavuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on, että mukaan tulevat organisaatiot järjestävät esimerkiksi 1-2 esittelytilaisuutta tai -kierrosta omissa tiloissaan 4.11. Tilaisuudet on tarkoitus järjestää klo 9–11 ja/tai 13–15. Tutustumiskäynneille ei ole ennakkoilmoittautumisia.

Esittelyn mahdollisia aiheita:

 • mitä olemme tehneet saavutettavuuden eteen, onnistumiset ja haasteet, omat kokemukset
 • esittelykierros tiloihin, samalla kertoen tilojen ja toiminnan saavutettavuusratkaisuista


Lähetä meille ehdotuksesi tutustumiskäyntikohteeksi viimeistään 29.2. verkkolomakkeella (Google)


Järjestäjät

Foorumin järjestää Kulttuuria kaikille -palvelu yhteistyössä Aalto-yliopiston (Media Factory), Helsingin Seniorisäätiön, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n, SAMS:in (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf), Suomen elokuvasäätiön, Tanssin talo ry:n ja Tiedekeskus Heurekan kanssa.

Lisätietoja

Outi Salonlahti
suunnittelija
Email: outi.salonlahtia(a)cultureforall.fi
puh. + 358 (0)40 963 9908
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry
kulttuuriakaikille.fi/kulttuurinyhdenvertaisuus-foorumi


 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin