Ohita navigaatio

3.11.2014

Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuus -seminaari 19.11. Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisvähemmistön sekä muiden erityisryhmien mahdollisuudet osallistua kulttuuriin ja tuoda yhdenvertaisesti esiin omaa luovuuttaan.

19.11.2014 klo 13.00 - 15.30. Kahvitarjoilu klo 12.00
Finlandia-talo, B-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki (M1 sisäänkäynti)

Ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2014 verkkolomakkeen kautta.


Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmä luovutti loppuraporttinsa opetus- ja kulttuuriministeriölle huhtikuussa 2014. Raportissa käsitellään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja moninaisuutta osana kulttuurisia oikeuksia. Kulttuuristen oikeuksien perustaksi nähdään mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, mikä toteutuu eri tavoin eri väestöryhmien kohdalla.

Raportti keskittyy saavuttavuuden edistämiseen ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen etenkin erityis- ja vähemmistöryhmien kannalta, mutta myös niiden väestöryhmien kannalta, joiden kohdalla tilanne on taloudellisten syiden tai pitkien välimatkojen takia haasteellinen. Yhteistyötä eri sektorien ja toimijoiden välillä tarvitaan.

Työryhmä esittää loppuraportissaan useita toimenpiteitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.
Seminaarin tavoitteena on jatkaa työtä saavutettavuuden ja osallisuuden edistämiseksi ja saada eväitä asioiden eteenpäin viemiseksi. Tilaisuudessa pohditaan myös konkreettisten esimerkkien kautta keinoja saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.

Seminaari on tarkoitettu taide- ja kulttuuripolitiikan vaikuttajille, taide- ja kulttuuripalveluiden tuottajille, kansalaisjärjestöjen edustajille sekä eri hallinnonalojen viranomaisille. Tilaisuuteen voidaan ottaa enintään 100 osallistujaa.

Ohjelma


12.00 Kahvitarjoilu
13.00 Tilaisuuden avaus, valtiosihteeri Kari Anttila
13.15 Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus - jotakin kaikille edes joskus, ohjaaja-käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff
13.30 Investointitappioista innovaattoreiksi! Tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
13.45 Hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja
Kysymykset ja keskustelu
15.30 Seminaarin päätös

TERVETULOA!

Yhteydenotot:


Lea Halttunen
puh. 0295 3 30097,
lea.halttunen(a)minedu.fi

tai

Emmi Lahtinen
puh. 040-5821765
emmi.emilia.lahtinen(a)gmail.com


Seminaariin liittyvä materiaali


Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15

Kulkuyhteydet

Kulkuyhteyksistä Finlandia-taloon löytyy lisätietoja sivulta finlandiatalo.fi/kavijoille/sijainti-ja-kulkuyhteydet

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tilojen esteettömyydestä löytyy tietoja Finlandia-talon sivuilta.
Tilaisuudessa on mahdollisuus viittomakieliseen tulkkaukseen sekä kirjoitustulkkaukseen.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin