Ohita navigaatio

27.10.2014

Museoetiikka 2.0: Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä, call for proposals

Kuka saa määritellä, mikä on kulttuuriperintöä? Kenelle kulttuuriperintö kuuluu? Pitäisikö museokokoelmien olla ilman rajoituksia kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä? Kenen historiaa esittelemme?

Voidaanko tai pitääkö jostakin vaieta? Voiko museo tehdä kokoelmapoistoja? Miten kulttuuriperintöä voi laittaa esille? Museo on yhteiskunnan muisti, mutta onko yhteiskunnalla oikeus myös unohtaa? Millaista on 2000-luvun museoetiikka?

Opiskelijoiden järjestämä vuotuinen museologiaseminaari järjestetään Jyväskylän yliopistossa 16.-17.4.2015. Vuonna 2015 seminaari toteutetaan yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa, ja sen otsikko on Museoetiikka 2.0: Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä. Kehyksen seminaarin puheenvuoroille luovat ICOMin julkaisemat Museotyön eettiset säännöt. Toivomme ajankohtaisia, kriittisiä ja innovatiivisia keskustelunavauksia, joiden yläotsikkoina Museotyön eettiset säännöt toimivat.

Eettisten sääntöjen mukaiset teemat ovat:

1. Museon tehtävä: museot säilyttävät, tulkitsevat ja edistävät ihmiskunnan luonnon- ja kulttuuriperintöä
2. Kokoelmien merkitys: museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi
3. Avoimuus: museoilla on primaariaineistoa uuden tiedon saamiseksi ja välittämiseksi
4. Kasvatuksellisuus: museot tarjoavat mahdollisuuksia luonnon- ja kulttuuriperinnön arvostamiseen, ymmärtämiseen ja suojeluun
5. Hyödynnettävyys: museoiden voimavarat tarjoavat mahdollisuuksia muille julkisille palveluille
6. Yhteisöllisyys: museot toimivat läheisessä yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, joista niiden kokoelmat ovat peräisin ja joita ne palvelevat
7. Laillisuus: museot toimivat lainmukaisesti
8. Ammatillisuus: museot toimivat ammattitaitoisesti

Ohjeet abstraktin lähettämiseen

Lähetä abstrakti (n. 250 sanaa, Word- tai PDF-tiedosto) puheenvuorostasi tai työryhmäehdotus sähköpostitse 30.11.2014 mennessä osoitteeseen tiedotus.seminaari(a)gmail.com. Puheenvuoroja on kahden pituisia, 10 ja 20 minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 15.1.2015 mennessä.

Lisätietoja seminaarista

tiedotus.seminaari(a)gmail.com

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin