Ohita navigaatio

1.7.2014

Ajankohtaista-osion teemakuva

Uusi selvitys julkaistu: "Hurjan paljon enemmän queer!"

Taide- ja kulttuurikenttää pidetään usein arvoiltaan muuta yhteiskuntaa avoimempana, mutta millaisena taide- ja kulttuurikenttä näyttäytyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistön näkökulmasta? Kenelle taidetta tehdään, ja kuinka hyvin taide- ja kulttuurikenttä heijastaa perhemallien ja sukupuolen moninaisuutta tämän päivän Suomessa? Entä mitä tekemistä vessoilla on kulttuurin saavutettavuuden kanssa?

 Selvitys "Hurjan paljon enemmän queer!" - Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta pohjautuu kahteen vuonna 2012 Helsinki Pride -festivaalin yhteydessä toteutettuun palautekyselyyn. Selvityksen lähtökohtana olivat kysymykset siitä, miten hyvin taide- ja kulttuurikenttä huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ja toiveita, sekä millaisia mahdollisia esteitä taide- ja kulttuuritarjontaan osallistumiselle on. Selvityksessä on listattu 20 toimenpide-ehdotusta saavutettavuuden edistämiseksi HBLTI-näkökulmasta.

Selvitys on saatavilla suomeksi PDF- ja DOC-verkkoversiona.

 

Palautekyselyiden pohjalta käy ilmi, että vaikka suurin osan vastaajista koki taide- ja kulttuurikentän palvelevan heitä suurimmaksi osaksi hyvin, ongelmakohtia löytyy edelleen. Ongelmiksi koettiin asenteiden lisäksi HLBTI-sisältöjen puuttuminen tarjonnasta, tiedotuksen niukkuus sekä sukupuolittuneet tilat ja heteronormatiiviset käytännöt. Asennekasvatukseen panostaminen on selvityksen tekijöiden mukaan ensisijaista, kun halutaan kehittää taide- ja kulttuuritarjontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille saavutettavammaksi. Hetero- ja sukupuolinormatiiviset sisällöt, puhetavat ja rakenteet vahvistavat stereotyyppisiä näkemyksiä ja voivat pahimmassa tapauksessa olla esteenä osallistumiselle. HLBTI-näkökulmien valtavirtaistaminen edesauttaisi vähemmistöön kuuluvien henkilöiden kohtaamista yhdenvertaisesti muiden kanssa. Myös alueellinen saavutettavuus nousi selvityksessä tärkeäksi kysymykseksi.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sukupuolivähemmistöjen edustajat, joista yli 50 prosenttia ilmoitti joskus kokeneensa itsensä ei-tervetulleeksi taide- ja kulttuuritapahtumaan. Sukupuolivähemmistöt ovat selvityksen mukaan taiteen ja kulttuurin näkymättömin ryhmä. Sukupuolittuneet tilat, etenkin wc-tilat, vaikeuttavat sukupuolivähemmistöjen osallistumista taide- ja kulttuuritarjontaan. Selvitys muistuttaa s myös, että erityisesti sateenkaariperheiden lapset sekä HLBTI-vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret tarvitsevat taidesisältöjä oman arkensa ja identiteettinsä tueksi.

"Hurjan paljon enemmän queer!" - Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta on suunnattu taide- ja kulttuurilaitoksille, taide- ja kulttuurialalla toimiville tuottajille, rahoittajille, vaikuttajille, tekijöille sekä kaikille taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille. Selvityksen tavoitteena on antaa konkreettisia ideoita taide- ja kulttuurialalla työskenteleville. Selvityksen ovat kirjoittaneet Emmi Lahtinen ja Rita Paqvalén. Selvityksen julkaisija on Kulttuuria kaikille-palvelu, joka toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Palvelun tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, jonka puheenjohtajana toimii Presidentti Tarja Halonen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Rita Paqvalén

puh: 040 674 3528

s-posti: rita.paqvalen(a)cultureforall.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin