Ohita navigaatio

30.6.2014

Festivaalit kuuluvat kaikille! Uusi saavutettavuusopas julkaistu

Opas on suunnattu kulttuuritapahtumien järjestäjille, ja se auttaa ottamaan huomioon monenlaisten yleisöjen ja tekijöiden tarpeita.

Suomen lukuisat kulttuurifestivaalit saavat tänä kesänä työnsä tueksi saavutettavuusoppaan, joka auttaa ottamaan huomioon monenlaisia kävijöitä ja tekijöitä. Saavutettavuuteen panostaminen lisää kaikkien mahdollisuuksia osallistua, esiintyä ja työskennellä festivaaleilla.

"Festivaaleja suunniteltaessa ja toteutettaessa on monta helppoa ja pientä asiaa, joiden huomiotta jättäminen voi estää moneenkin eri kävijäryhmään kuuluvan osallistumisen. Jos tapahtumapaikalla on portaita, muttei hissejä tai luiskia, ei pyörätuolilla ole tapahtumaan menemistä. Tai jos näkövammainen ei saa itselleen ja avustajalleen lippuja siksi, että verkkokaupan käyttö ei onnistu apuvälineillä. Megasuosittu tapahtuma voi jäädä kokonaan väliin, jos puhelinpalvelu ruuhkautuu ja nopeat nettiostajat nappaavat liput." Jarkko Setälä, toiveikas festivaalikävijä

Tapahtumia kaikille! - Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria kaikille -palvelun ja Finland Festivals ry:n julkaisema käytännönläheinen tietopaketti. Opas auttaa huolehtimaan mm. siitä, että tieto festivaalin tarjonnasta ja palveluista olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla. Oppaassa käsitellään myös lipunmyyntikäytäntöjä ja hinnoitteluratkaisuja sekä rakennetun ympäristön esteettömyyttä, myös henkilökunta- ja esiintyjätiloihin liittyen. Taiteelliseen tarjontaan liittyen opas antaa perustietoa mm. siitä, miten järjestää esitykseen viittomakielen tulkkaus, kuvailutulkkaus tai tekstitys. Opas avaa myös keinoja, joiden avulla voi pyrkiä madaltamaan osallistumiseen liittyvä sosiaalisia esteitä.

Opas on saatavilla suomeksi PDF- ja DOC-verkkoversiona Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta.

Oppaassa on nostettu esiin suomalaisten kulttuurifestivaalien toteuttamia saavutettavuusratkaisuja käytännön esimerkein. Oppaan liitteenä on tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista, jonka avulla voi helposti arvioida oman tapahtuman saavutettavuuden ja moninaisuuden nykytilaa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Opas auttaa työskentelemään suunnitelmallisesti saavutettavuuden kehittämiseksi, ja tuo esiin saavutettavuuden kehittämiseen suunnattuja rahoituslähteitä. Mukana on myös tietoa saavutettavuus- ja moninaisuusalan asiantuntijoista ja järjestöistä.

Oppaan toteuttamisessa on tehty yhteistyötä eri kulttuurifestivaalien sekä saavutettavuusalan asiantuntijoiden kanssa, ja sen ovat kirjoittaneet kulttuurituottaja Sini Kaartinen ja saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi.

Tapahtumia kaikille! -opas on jatkoa Kulttuuria kaikille -palvelun vuonna 2011 toteuttamalle selvitykselle suomalaisten kulttuurifestivaalien näkemyksistä toimintansa saavutettavuudesta. Festivaalien saavutettavuus -selvitys on luettavissa Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla.

Lisätietoja:
saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille -palvelu
aura.linnapuomi@cultureforall.fi
puh: 040 674 3528

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin