Ohita navigaatio

24.6.2014

Ajankohtaista-osion teemakuva

Design for All-suunnittelun kaleidoskooppi - ehdotus Design for All -perusteisesta osallistavan suunnittelun toimintamallista

Vammaisten ja ikääntyneiden käyttäjien edustuksellisuus erilaisten asiointi- ja toimimisympäristöjen suunnittelussa ei ole vielä saanut vakiintunutta asemaa, eli valtavirtaistettu osaksi kaikkea suunnittelua.

Yksi osallisuutta tukeva toimi on saavutettavuus tai Design for All-suunnitteluperiaate suunnittelussa. Aktiivinen vuorovaikutus päättäjien, suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien kesken ei tavoita tarvittavia osapuolia, vaan tarvitaan uusia keinoja keskustelun avaamiseksi.

Sami Virtanen tutki opinnäytetyössään Laurea-ammattikorkeakoululle, mikä on saavutettavuusratkaisuista hyötyvien vammaisten ja ikääntyneiden käyttäjien asema asiointi- ja toimimistilojen suunnittelussa. Millä tavalla muotoilun ja yhteiskunnan ohjauksen toimet voivat vahvistaa saavutettavuuden mukaan ottamista? Millaisia edellytyksiä tarvitaan Design for All -perusteiseen osallistavan suunnittelun toimintamalliin toteuttamiseksi? Toimintamallin tavoite on saada tilaajat/hankkijat, suunnittelijat, järjestöt ja päättäjät tietoisiksi saavutettavuudesta ja sen antamista mahdollisuuksista.

Virtasen kehittämisehdotukset Design for All -perusteiseen osallistavan suunnittelun toimintamalliin ovat: 1) saavutettavuus osaksi innovaatiotoimintaa, 2) saavutettavuus strategiseksi työkaluksi, 3) käyttäjät suunnittelukumppaneiksi, 4) ennakointitieto osaksi osaamisen kasvattamista ja 5) hankintoihin enemmän saavutettavuustietämystä. Näillä ehdotuksilla on elementtejä saavuttavuuslähtöiseen osaamisen johtamismalliin.

Opinnäytetyön on tarkoitus olla ehdotus jatkokeskusteluihin saavutettavuus- ja Design for All -teeman parissa toimiville asiantuntijoille, suunnittelijoille, päätöksentekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä osana eurooppalaista IDeALL (Integrating Design for All in Living Labs) -hanketta.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin