Ohita navigaatio

24.6.2014

Ajankohtaista-osion teemakuva

City Ghettos of Today tarkastelee seitsemän eurooppalaisen kaupungin näkymättömiä rajoja

City Ghettos of Today on ghetto-käsitteen muuttuvia merkityksiä tarkasteleva taideprojekti, jonka takana on 24 yhdistystä, teatteria ja taideorganisaatiota seitsemässä eurooppalaisessa kaupungissa; Varsovassa, Pariisissa, Bolognassa, Helsingissä, Milanossa, Berliinissä ja Antwerpenissa.

Jokaisessa kaupungissa toteutetaan teatteri- ääni-, ja videotyöpajoja eri puolelta maailmaa tulleiden taiteilijoiden ohjauksessa. Keskustelevissa kohtaamisissa rakennetaan paikallinen sisältö kaupungista toiseen matkustavaan installaatioon.
 

Kiertävä putki-installaatio kokoaa tarinoita jokaisesta kaupungista

 
Projektissa rakennetaan yhdessä tapoja ymmärtää tarinoita, jotka liittyvät ghetto-käsitteeseen eurooppalaisissa kaupungeissa. Erottavatko tilalliset, kielelliset tai muut rajat ihmisryhmiä toisistaan? Jos niin käy, miksi, milloin ja miten tämä tapahtuu? Kysymyksiä työstetään taidepajoissa draaman, äänitaiteen ja videotyöskentelyn keinoin. Samalla projektin työryhmä kiertää tapaamassa eri väestöryhmiin kuuluvia ihmisiä. Kokemukset näistä kohtaamisista vaikuttavat installaation sisältöön.
 
Jokaisen kaupungin projektityöryhmä määrittelee oman näkökulmansa gettokäsitteeseen paikallisessa tilanteessa mielekkäällä tavalla. Kulttuurien kohtaamisen kokemukset ja muuttoliikkeet ovat läsnä jokaisessa kaupungissa sekä sisällöissä että projektia toteuttavien taiteilijoiden erilaisissa taustoissa. Helsingin työryhmän taiteilijoina ovat kolumbialaissyntyinen äänisuunnittelija ja muusikko Alejandro Olarte, puolalaissyntyinen videotaiteilija Marek Pluciennik, kamerunilaissyntyinen teatteriryhmän ohjaaja Walter Fondo sekä Kansallisteatterin projekteja ohjannut teatterikasvattaja Eveliina Heinonen. Helsingin työryhmän taiteilijat ovat osallistuneet myös eri kaupunkien installaatioiden kokoamiseen. Installaation kokoamisen aikana kussakin kaupungissa on mukana suurin piirtein sama 12 eri alojen taiteilijaa käsittävä ryhmä projektin kaikista kaupungeista. Taiteellisena johtajana toimii teatteriohjaaja Pietro Floridia Bolognasta.
 
Kiertävän installaation materiaalina käytetään suurikokoisia putkia, joihin sijoitetaan ääniä ja videoita. Putket toimivat myös lavasteina ja mikronäyttämöinä esityksille, joita tehdään projektin teatterityöpajoissa. Putki-installaatio ei pyri olemaan valmis taideteos, vaan enemmänkin työkalu gettoteeman taiteelliselle työstämiselle. Työskentely jatkuu koko installaation esillä olon ajan jokaisessa kaupungissa paikallisin sisällöin ja voimin. Projektin kaikkien kaupunkien kootut materiaalit yhdistävä installaatio rakennetaan joulukuussa 2014 Varsovaan, joka on myös kansainvälistä projektia koordinoivan Strefa Wolnoslowa -yhdistyksen kotipaikka.

Pariisin, Varsovan ja Bolognan kautta Helsinkiin


Tähän mennessä The City Ghettos of Today -projekti on toteuttanut putki-installaation ja teatteriesityksiä kansainvälisen taiteilijatiimin ohjauksessa Pariisissa ja Varsovassa. Seuraava matkustavan installaation vastaanottava kaupunki on Bologna, jonka jälkeen vuorossa on Helsinki.

Helsingissä kurkistetaan tietoihin ja käytäntöihin, jotka rakentavat yhteisöjä

 
Helsingin projektityöryhmän näkökulma gettokonseptiin painottaa erilaisia tietoja, taitoja ja käytäntöjä, joita kaupunkiin tulee uusien asukkaiden myötä. Näkymättömät muurit estävät näiden tietojen jakamista uudessa ympäristössä. Kenen kanssa vaihtoehtoisia käsityksiä voi jakaa ja mitä yhteisöjä tämä prosessi synnyttää? Mitä rajoja voi ylittää, mitä ei?
 
Sisältöjä installaatioon kootaan keskusteluissa, joissa kohdataan ihmisiä erilaisista taustoista. Keskustelut kootaan yhdessä erikielisiä Suomessa toimivia kirjailijoita esiintuovan Sivuvalo-projektin kanssa. Yksilöiden kokemusten kautta hahmottuu myös erilaisten taustojen vaikutus kokemukseen tästä hetkestä ja paikasta. Latinalaisamerikkalaisen, irakilaisen, venäläisen ja somalialaisen näkökulmat Helsinkiin ovat keskenään erilaisia. Alueita kohti kohdataan kahdesta kolmeen henkilöä, jotka puolestaan valottavat yksilöiden kokemusten erilaisuutta eri ryhmien sisällä.
 

Helsingin installaatio rakennetaan syyskuussa

 
Helsingin installaatio rakennetaan kulttuurikeskus Stoaan 9.-19.9. Esityksiä toteutetaan myös kauppakeskus Forumissa.
 
Installaation rakentamiseen voi osallistua 9.9.-18.9. työpajoissa, joita vetävät kahdeksan taiteilijaa projektin eri kaupungeista. Näihin sisältyy äänityöpajoja, videotyöpajoja, draamatyöpajoja, keskusteluja ja julkisia performanssityyppisiä esityksiä installaatiotilassa ja muualla kaupungissa.
 
Seminaari, jossa verrataan eri kaupunkien kokemuksia projektista ja sen teemoista pidetään Kansallisteatterin Lavaklubilla 16.9. klo 14-18. Tarkat tiedot ohjelmasta ja projektin työryhmästä osoitteessa www.cityghettos.com.
 
Ennen Helsingin installaatiota City Ghettos of Today, Sivuvalo-projekti ja Finnphonia Emigrantica -työryhmä rakentavat yhdessä monikielisen Satakielikaupunki-runoillan Runokuu-festivaalin yhteydessä Lavaklubille 22.8.
 
Projektin yhteistyökumppanit Suomessa ovat Taiteen edistämiskeskus (monikulttuurisuusläänintaiteilija), Helinä Rautavaaran museo, Kulttuurikeskus Stoa, Kansalaisfoorumi, Ptarmigan ry, Pacunet ry, Kansallisteatterin yleisötyö ja Sivuvalo-projekti. Projekti on Euroopan Unionin Kansalaisten Eurooppa -ohjelman sekä Evens Foundation rahoittama. Helsingin projektia tukevat Taiteen edistämiskeskus, Kansalaisfoorumi sekä yhdistysten toimintaa rahoittava opetus- ja kulttuuriministeriö.
 
Projektiin osallistumisesta kiinnostuneet ihmiset voivat ilmoittautua monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhoselle, outi.korhonen(a)minedu.fi 15.8. mennessä.
 

Lisätietoja

www.cityghettos.com
Outi Korhonen outi.korhonen(a)minedu.fi, 0295330805
 
Tämä tiedote heijastaa kirjoittajan (Outi Korhonen) näkökulmia, eivätkä projektin rahoittajat ole vastuussa projektiin liittyvän tekstin tai kuvamateriaalin sisällöstä.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin