Ohita navigaatio

18.6.2014

Ajankohtaista-osion teemakuva

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet -suositus on uudistettu

Suositus antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) hyväksyi 11.6.2014 pitämässään kokouksessa JHS 129 -suosituksen päivitysluonnoksen. Koska sekä suosituksen nimi että luonne ovat muuttuneet merkittävästi, julkaistaan suositus nimellä JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen.

Suosituksessa kuvataan verkkopalvelun perustamisen yleiset edellytykset ja reunaehdot sekä annetaan suosituksia verkkopalvelun jatkuvaan kehittämiseen ja hallintaan. Suositus on koostettu verkkopalvelun elinkaarimallin mukaisesti. Palvelun elinkaaren eri vaiheissa suoritettaviin tehtäviin ja toimenpiteisiin liittyvien suosituksien lisäksi suosituksessa painotetaan verkkopalvelun hyvään käytettävyyteen ja esteettömyyteen pyrkimistä.
 
Suosituksen kohderyhmiä ovat mm. toiminnan ja prosessien omistajat ja kehittäjät, verkkopalvelun suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon osallistuvat henkilöt sekä tietojärjestelmien kehittäjät ja kehityshankkeiden vetäjät.

JHS 190 -suositus

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin