Ohita navigaatio

22.5.2014

Ajankohtaista-osion teemakuva

Uusi opinnäytetyö tutkii kansainvälisen viittomisen soveltamista taiteen tulkkauksessa

Opinnäytetyö tuottaa tulkkausalan toimijoille ideoita taidetulkkauksen ja kansainvälisen viittomisen elementtien soveltamismahdollisuuksista tulkin arjessa ja kielitaidossa.

Yhteiskunnan tasa-arvoistuminen ajaa tulkkeja kehittämään ammattitaitoaan vastaamaan paremmin kulttuuri- ja taidealan ympäristössä toimimisen asettamia vaatimuksia. Lisäksi viittomakieli- ja tulkkausala kansainvälistyvät jatkuvasti, minkä seurauksena viittomakielen tulkkien kielitaitoon kohdistuvat vaatimukset kovenevat.

Katja Riihiahon opinnäytetyön "Visualize this - Kahden musiikkikappaleen käännös ja tulkinta kansainväliselle viittomiselle" tavoitteena on koota yksiin kansiin tutkimustietoa siitä, mitä kansainvälinen tulkkaus voi tarkoittaa tämän päivän tulkin työssä, sekä tutkia produktin luomisen kautta, miten kansainvälistä viittomista voidaan soveltaa taiteen tulkkaamisessa. Opinnäytetyön tilaajana toimii Signmark Productions.

Toiminnallisen opinnäytetyön produktina luotiin kahdesta Helsinkiläisen soul-hop-musiikkia soittavan Dolla Lova -yhtyeen musiikkikappaleesta käännös ja tulkinta englannin kielestä kansainväliselle viittomiselle. Tavoitteena oli luoda produkti, joka nostaisi esille ideoita visuaalisesta ja kokonaisvaltaisesta tavasta tulkata taidetta saavutettavalla kansainvälisellä viittomisella. Produktin valmistaminen antoi mahdollisuuden nostaa esille kansainvälisen tulkkaamisen ja taiteen tulkkauksen yhteisiä piirteitä, joita löytyi sekä kielellisten elementtien mittakaavassa että kääntäjälle tai tulkille asetettujen vaatimuksien näkökulmasta.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötietokanta Theseuksesta.Lisätietoja:

Katja Riihiaho, katja.riihiaho(a)humak.edu

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin