Ohita navigaatio

4.4.2014

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmä julkisti loppuraporttinsa

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää loppuraportissaan eri tahoille useita toimenpiteitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.

Keskeisinä toimenpide-ehdotuksina työryhmä esittää muun muassa, että ministeriö käynnistää poikkihallinnolliset toimet, joiden tuloksena taloudellisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt voivat käyttää taide- ja kulttuuripalveluja edullisesti tai maksutta. Ns. kulttuuripassin jakamisessa tulee käyttää hyväksi muun muassa sosiaalialan järjestöjä ja muita organisaatioita.

Työryhmä esittää, että ministeriön tuella toteutetaan yhdellä paikkakunnalla pilottihanke, jossa testataan toimintamallin sopivuutta Suomeen. Hankkeen käytännön toteutus tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Taide- ja kulttuuripalveluiden tulee olla monenlaisia yleisöjä huomioivia. Taide- ja kulttuurilaitosten harjoittama yleisötyö tulee ottaa huomioon kehitettäessä valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta.

Moninaisuus tulee ottaa mukaan osaksi julkisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa.

Yhteistyötä voidaan tehdä erityis- ja vähemmistöryhmien sekä siirtolaisten lähtömaiden taide- ja kulttuurilaitosten kanssa.

Taide- ja kulttuurilaitosten henkilökunnan tulee heijastaa yhteiskunnan moninaisuutta. Lisäksi taide- ja kulttuurilaitosten tulee tarjota harjoittelupaikkoja erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluville opiskelijoille. Moninaisuus tulee huomioida myös yleisöyhteistyössä.

Työryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa resursseja erityis- ja vähemmistöryhmien oman historian ja kulttuuriperinnön tallentamiseen sekä esillepanoon.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmän raportissa käsitellään taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämistä osana ihmisten kulttuurisia oikeuksia. Kulttuuristen oikeuksien perustaksi nähdään mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä toteutuu työryhmän mukaan eri tavoin eri väestöryhmien kohdalla.

Raportti keskittyy kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja saavutettavuuden edistämiseen erityisesti erityis- ja vähemmistöryhmien kannalta, mutta myös niiden väestöryhmien kannalta, joiden kohdalla tilanne on taloudellisten syiden tai pitkien välimatkojen takia haasteellinen.

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja Pauliina Feodoroff, puh. 040-736 4475
-työryhmän sihteeri, kulttuurisihteeri Lea Halttunen, puh. 02953 30097

Raportti on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla ja Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla.
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin