Ohita navigaatio

15.1.2014

Tee tilaa antoi uusia kokemuksia

Teatterimuseon, Alvar Aalto -museon ja Ammattikorkeakoulu Metropolian Tee tilaa -työpajasarja syksyllä 2013 avasi mukaan lähteneille perheille ovia uusiin kokemuksiin.

Tee tilaa -projektissa aistitiedon käsittelyn vaikeuksien kanssa elävät lapset vanhempineen osallistuivat kuuteen työpajaan, joiden tarkoituksena oli tarjota lapsille mahdollisuuksia osallistua museoiden toimintaan omista lähtökohdistaan käsin. Samalla haluttiin rohkaista perheitä vierailemaan museoissa ja muissa kulttuuritapahtumissa ja antaa välineitä uusien tilojen ja tilanteiden hallitsemiseen.

Projekti oli osa toteuttajiensa Kulttuuri hyvinvointipalveluiden voimavarana -erikoistumisopintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Projektissa yhdistyivät museoiden pedagoginen osaaminen ja kokemus sekä toimintaterapeuttien ammatillinen erityisosaaminen. Kohderyhmäksi valikoituivat alakouluikäiset lapset, joilla on eriasteisia vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä. Työpajasarjassa haluttiin yhdistää sukupolvia, joten lapset osallistuivat työpajoihin yhdessä vanhemman tai muun läheisen kanssa.

Kuusi paria eli yhteensä 12 osallistujaa lähti mukaan yhteiselle Tee tilaa! -seikkailulle syys−lokakuussa 2013. Sarjaan kuului kuusi työpajakertaa kolmessa eri museossa: aloituskerta Helinä Rautavaaran museossa Espoon WeeGee-talossa, kaksi kertaa Alvar Aallon kotitalossa Munkkiniemessä ja kolme kertaa Teatterimuseossa Kaapelitehtaalla.

Tapaamiskertojen aikana osallistujat tutustuivat museoihin toiminnallisten tuokioiden ja draamallisten harjoitteiden avulla. Jokaisella tapaamiskerralla oli oma teemansa. Lasten ominaispiirteet ja aistisäätelyvaikeudet pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin. Lapsia sekä aikuisia haastettiin positiivisella tavalla kohtaamaan itsensä ja näin tuotettiin onnistumisen kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Jokainen sai osallistua yhteiseen toimintaan itselleen sopivalla tavalla.

Kuuden työpajakerran aikana saatiin todistaa huikeaa kaarta, jonka osallistujat kulkivat heittäytyessään mukaan työpajoihin. Rohkeasti ja omia pelkojaan uhmaten lapset sekä aikuiset uskaltautuivat tutustumaan uusiin paikkoihin, toisiin osallistujiin sekä itseensä ja omiin voimavaroihinsa. He kokeilivat rajojaan erityisesti draamaharjoitusten avulla, rakensivat pienoismaailmoja, pukeutuivat rooliasuihin ja astuivat näyttämölle omina erityislaatuisina itsenään ja tulivat hyväksytyiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi.

Erityisen tärkeäksi seikaksi työpajasarjassa nousi vanhemman ja lapsen vuorovaikutus. Vanhempien antaman palautteen perusteella useampi vanhempi näki lapsensa uudella tavalla, rohkeampina ja reippaampina. Vanhemmat kertoivat, että saivat itse varmuutta lähteä jatkossakin lapsen kanssa museoihin ja muihin uusiin paikkoihin. Vanhemmat myös näkivät millaisia kykyjä ja uskallusta lapsesta löytyy silloin, kun ollaan poissa rutiinitilanteista.

Erikoisopinnot ovat päättyneet, mutta onnistuneelle projektille suunnitellaan jatkoa. Teatterimuseo on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä apurahaa työpajasarjan uudelleen toteuttamiseen sekä museoille tarkoitetun menetelmäoppaan laatimiseen. Oppaan avulla myös muut kulttuurilaitokset voisivat omaksua projektissa saatuja ideoita. Tavoitteena on laajentaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta erilaisille yleisöille ja erityisryhmille.

Tee tilaa -projektin toteuttivat teatteripedagogi Milla Kortemaa (Teatterimuseo), tuottaja Mari Forsberg (Alvar Aalto -museo), toimintaterapeutti Tuula Vuokkomaa (HYKS, Nuorisopsykiatria) ja toimintaterapeutti Kirsi Lindedahl (Leikinvarjo). Metropolia Ammattikorkeakoulussa koulutusohjelmasta vastasi Mari Rusi-Pyykönen.

Lisätiedot:
Milla Kortemaa, milla.kortemaa(a)teatterimuseo.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin