Ohita navigaatio

Sosiaalinen saavutettavuus

Tuntevatko kaikki itsensä tervetulleiksi?
Onko asiakaspalvelu ystävällistä ja yhdenvertaista?
Millaista tukea osallistumiselle tarjotaan?
Missä ja milloin voi osallistua?
Keiden kanssa tehdään yhteistyötä?

Sosiaaliseen saavutettavuuteen kuuluu yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne. Jokaista asiakasta tulee palvella ystävällisesti, ja jokaisen on tunnettava itsensä tervetulleeksi sellaisena kuin on. 

Kiinnitä huomiota myös taiteen ja kulttuurin sisältöihin. Erilaisia kokemuksia ja näkökulmia heijastavat sisällöt voivat vahvistaa tunnetta siitä, että "juuri minut" on otettu huomioon ja olen haluttu kävijä.

Ole aktiivinen

 • Huolehdi, että asiakaspalvelussa palvellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja puututaan epäasialliseen kohteluun. Kouluta henkilökuntaa.
 • Korosta viestinnässäsi, että kaikki ovat tervetulleita, ja että järjestämäsi toiminta on tarkoitettu kaikille.
 • Järjestä paikalle riittävästi henkilökuntaa, joka voi vastata kävijöiden kysymyksiin ja auttaa käytännön asioissa. Paikalla oleva henkilökunta voi myös aktiivisesti tarjota apuaan.

Tavoittele uusia yleisöjä ja kumppaneita

  • Tee yhteistyötä ja suunnittele toimintaa yhdessä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.
  • Tarjoa mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, valintoihin ja suunnittelutyöhön. Perusta esimerkiksi työryhmiä tai asiakasraateja, jotka koostuvat erilaisten yleisöjen edustajista.
  • Tuota taidetta erilaisten yhteisöjen kanssa.
  • Tarjoa vaihtelevia esitys- ja aukioloaikoja, jousta mahdollisuuksien mukaan.
  • Kerro milloin teillä on hiljaisin ja toisaalta ruuhkaisin aika, jotta tungosta välttelevät ihmiset tietävät milloin kannattaa osallistua.
  • Räätälöi palveluja suuremmille ja pienemmille ryhmille. Myös hinnoittelulla voi kannustaa ryhmässä osallistumiseen.
  • Kerää palautetta laajasti erilaisilta ihmisiltä.
  • Selvitä toimiiko alueellasi vapaaehtoisia "kulttuurikavereita” ja lähde mukaan yhteistyöhön.
  • Jalkaudu laitoksiin, turuille ja toreille sekä epätavallisiin paikkoihin!
  • Ota sisällöissä huomioon erilaisia kiinnostuksen kohteita.

  Tee selväksi, että et salli syrjintää

  • Korosta viestinnässäsi, että jokainen on tervetullut, ja että syrjintää ei sallita. Voit esimerkiksi tuoda esiin että noudatat turvallisemman tilan politiikkaa. Lisäksi voit hankkia esimerkiksi Syrjinnästä vapaa alue -merkkejä, joilla viestitään, että organisaatiosi on sitoutunut ehkäisemään syrjintää. Merkkejä on käytössä mm. kirjastoissa.

    
   Siirry sivun alkuun
   • jaa: Facebook
   • jaa: Twitter
   • jaa: Linkedin