Ohita navigaatio

Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025

Kulttuuria kaikille -palvelulle on myönnetty 185 000 euroa moninaisuuden ja kulttuuritoiminnan tuomiseksi kuntiin valtakunnallisesti. Kuljetaan yhdessä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa!

"Nyt rahoitettava valtakunnallinen kehittämistehtävä on kolmas toteutettava valtakunnallinen kehittämistehtävä. Se kohdentuu kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen kuntien kulttuuritoiminnassa. Tehtävä on temaattisesti ja toiminnallisesti sekä tärkeä että ajankohtainen eikä siinä ole päällekkäistä toimintaa suhteessa aiempiin kehittämistehtäviin", sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa (12.12.2022).

Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 -hankkeen tavoitteena on vastata kuntapuolen tarpeeseen monimuotoisuuden ja tasa-arvo osaamisen lisäämiseksi muun muassa tarjoamalla koulutusta, konsultointia ja muuta tukea kulttuurille, kuntien toimintaa sekä kunnissa työskenteleviä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia. Koulutus- ja konsultointitoiminnassa käytetään koko hankkeen ajan Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyössä Globe Art Pointin (G.A.P) kouluttamia moninaisuusagentteja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) kehittämiä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortteja.

Projektissa on viisi osaa

 1. Moninaisuuskoulutus kuntien kulttuurityöntekijöille
  a.) Lyhyet verkkotyöpajat eri teemoista kuntien kulttuuritoimijoille
  b.) Pidempi moninaisuuskurssi, joka on räätälöity kunnan kulttuuritoiminnassa työskenteleville
 2. Käytetään dialogikortteja tasa-arvon ja osallisuuden vahvistamiseen kuntien sisällä
 3. Kuntien vastuullisuuskumppanuusohjelman pilotointi
 4. Lisäkoulutusta moninaisuusagenteille ja agenttiverkoston vahvistaminen
 5. Viestintäkampanja
Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 tarjoaa osallistavia ja mukaansatempaavia ohjelmia valtakunnallisesti tukee moninaisuuden toimijoita sekä kouluttaa moninaisuusvastaavia.

Kaikki toimintamme vastaa ydinkysymyksiin "Edistääkö tämä monimuotoisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa taide- ja kulttuurialalla?" ja "Viekö tämä meitä kohti rakenteellisen rasismin purkamista ja omien ennakkoluulojemme tiedostamista sekä kuntien virastoissa että päätöksenteossa?” Lähtökohtanamme on yhteistyö ja haluamme kuunnella aktiivisesti sekä olla empaattisia, kriittisiä ja rehellisiä. Toivomme saavuttavamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla, mikä luo positiivisen muutoksen aallon kohti osallistavampaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskunta, johon kaikki ihmiset kuuluvat.

Hankkeen toteuttaa Kulttuuri kaikille -palvelu. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke kestää tammikuusta 2023 joulukuuhun 2024.Moninaisuusagentit ja dialogikortit

Moninaisuusagentit käsittelevät monia haastavia ja tärkeitä kysymyksiä, kuten rakenteellista rasismia, yhdenvertaisuuden puutetta ja saavutettavuutta. Muutoksen tekijöinä ja järjestäjinä moninaisuusagentit tarjoavat tapoja reflektoida, kehittää työkaluja ja toteuttaa tapoja, joilla voimme työskennellä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan eteen.

OKM ja Taike ovat vuosien 2021–2022 aikana, osana Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän toimintaa, kehittäneet yhteistyössä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortit.

Alkuvuodesta 2023 julkistettavat dialogikortit ovat fyysiset kortit, joiden avulla on tarkoitus helpottaa usein hiukan vaikeaksi ja abstraktiksi koetun keskustelun avaamista siitä, mitä kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ovat, millaisista asioista, ilmiöistä ja käsitteistä ne koostuvat, miten sosiaalisesti kestävän kehityksen eri ulottuvuudet näyttäytyvät työyhteisössä, mikä tilanne on esimerkiksi suhteessa yhteisön arvoihin ja strategioihin, ja miten eri organisaatioissa voitaisiin toimia konkreettisesti kestävämmän ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan ja maailman edistämiseksi. 


Lisätietoja

Dialogikorteista (siirryt sivustolle Taike.fi)

OKM:n tiedote: Kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen 1,3 miljoonaa euroa (siirryt sivustolle OKM.fi)

Moninaisuusagentit


Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Globe Art Point ry (G.A.P)

Oulu 2026

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö


Yhteystiedot

Arlene Tucker
projektijohtaja, moninaisuusasiantuntia ja -kouluttaja, Kulttuuria kaikille -palvelu
arlene.tucker@cultureforall.fi
puh. 045 116 0518


Opetus- ja kulttuuriministeri%uFFFDn logo.   Globe Art Pointin logo.   Espoon kaupungin logo.   Oulu 2026 logo.   Taiteen edist�miskeskuksen logo.

Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin