Ohita navigaatio

Henkilökunta bloggaa 11.1.2016

Pauliina Kinanen ja Outi Salonlahti: Kulttuurin ääni Euroopan unionissa

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2015 toimintamallin nimeltä Voices of Culture, jonka avulla kulttuurialan toimijat voivat käydä vuoropuhelua komission kanssa. Vuoropuhelussa keskitytään viiteen teemaan. Ensimmäinen teemoista oli Audience Development via Digital Means. Pauliina Kinanen ja Outi Salonlahti osallistuivat teemaa käsittelevän ryhmän tapaamisiin kesällä ja syksyllä 2015.

Kulttuurikentän ääni päättäjien kuuluville

Euroopan komissio on sitoutunut vahvistamaan vuoropuhelua kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tämän tavoitteen täyttämiseksi ja strategisten päämääriensä saavuttamiseksi komissio on vuodesta 2007 saakka ylläpitänyt kahta työkalua: päätöksentekijöiden välistä avointa koordinaatiomenetelmää (Open Method of Coordination - OMC) sekä päättäjien ja kulttuurialan toimijoiden välistä jäsenneltyä vuoropuhelua (Structured Dialogue).

Vuonna 2015 päättäjien ja kulttuurialan toimijoiden välinen vuoropuhelu järjestyi uuteen muotoon: Voices of Culture. Vuoropuhelu järjestettiin viiden teeman ympärille. Prosessi on kaikkien teemojen kohdalla samanlainen: Ensin järjestetään noin 40 kulttuurialan toimijaa yhteen kokoava aivoriihi (Brainstorming session), jossa keskustellaan teemaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä kulttuurialalla. Session tuloksena on raportti, johon on tiivistetty osallistujien viesti OMC-ryhmälle ja komissiolle. Muutaman kuukauden päästä järjestetään vuoropuhelutapaaminen (Dialogue meeting), jossa kulttuurialan toimijat tapaavat komission edustajia, esittelevät raporttinsa ja keskustelevat sen tärkeimmistä viesteistä. Tavoitteena on saada kentän ääni EU:n päättäjien kuuluviin.

Työskentelyyn osallistumiseen oli avoin haku. Hakulomakkeessa tuli lyhyesti kertoa taustastaan ja esitellä näkemyksiään teemasta. Vaikka sitä ei hakuilmoituksessa tuotu ilmi, oli selvää, että järjestäjien tavoitteena oli saada 40 osallistujan joukkoon mahdollisimman monipuolinen joukko eri kulttuurialojen edustajia eri Euroopan maista. Ymmärtääksemme avointa hakua ei ole aikaisemmin järjestetty jäsennellyn vuoropuhelun tapaamisiin, joten Voices of Culture on tuonut myös muille organisaatioille kuin eurooppalaisille kattojärjestöille mahdollisuuden osallistua vuoropuheluun.

Aivoriiheilyä Amsterdamissa

Työskentelymme käynnistyi Amsterdamissa juhannuksen alla aivoriihellä, joka kesti puolitoista päivää. Osallistujat jaettiin neljään pienryhmään, joissa käsiteltiin digitaalisin keinoin toteutettavaa yleisötyötä eri taidealojen näkökulmista. Pienryhmät työskentelivät itsenäisesti keskustellen. Post-it-laput, tussit ja fläppitaulut olivat kovassa käytössä.

Fläppipapereita ja post-it-lappuja seinällä

Pienryhmien työskentelyn tuloksia. Kuva: Pauliina Kinanen

Pienryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmien ajatukset esiteltiin kaikille ja niistä käytiin vilkasta keskustelua. Työskentelyn tarkoituksena oli koota raportti, joka kiteyttäisi keskustelumme ja tiivistäisi komissiolle menevän viestin niin, että kaikki osallistujat voisivat seistä sen takana. Lopullista raporttia oli mahdotonta saada aikaan annetussa ajassa, joten valitsimme osallistujien joukosta kolme henkilöä viimeistelemään tekstin.

Työskentelyä leimasi kiire ja tarve pusertaa jotakin nopeasti ulos. Pienryhmien keskusteluja ohjattiin etukäteen päätetyillä kysymyksillä ja teemoitteluilla, mutta monien osallistujien mielestä teemoittelu ei ollut onnistunut. Keskustelu oli myös rajattu eri taidealoihin, vaikka monien mielestä olisi ollut järkevämpää aloittaa kulttuurialojen yhteisistä haasteista. Järjestäjät kertoivat myöhemmin, että luopuvat jatkossa näistä rajauksista saamansa palautteen perusteella. Kovin syvälliselle tasolle ei aiheessa päästy, koska aikaa oli niin vähän. Kuten aina uusien ihmisten kanssa, kesti jonkin aikaa ennen kuin keskustelussa päästiin samalle aaltopituudelle.

Ryhmämme brainstorming-raportti on luettavissa Goethe-instituutin verkkosivuilla (PDF).

Ryhmämme keskustelu kiteytyi seuraaviin seitsemään teemaan, joita raportissa avataan lisää:
 
1. Digital ‘as well as’, and terminology
2. Public value versus commercial value
3. IPR and know-how - participation, dissemination and use of creative works
4. Data-centricity - collect, share and store
5. The preservation of our cultural digital memory
6. Accessibility, capacity and inclusivity
7. Resources - knowledge exchange, monopolisation and diversification

Neljä henkilöä esittelee ryhmätyön tuloksia

Aivoriihen tulosten esittelyä. Kuva: Outi Salonlahti


Vuoropuhelussa komission kanssa

Aivoriihen jälkeen lopullinen raportti valmistui ja valitsimme sähköpostiäänestyksellä kaksi edustajaa esittelemään raportin OMC-ryhmälle Brysselissä. Esittelyn jälkeen kaikki paikalle päässeet osallistujat kokoontuivat Brysselissä vuoropuhelutapaamiseen.

Vuoropuhelutapaamisessa vaihdettiin ajatuksia Voices of Culture -toimintamallista suoraan komission edustajien kanssa. Meille esiteltiin OMC-ryhmien toimintaa sekä EU:n muuta työtä, joka liittyy digitaalisin keinoin toteutettavaan yleisötyöhön. Kävimme oman brainstorming-raporttimme lyhyesti läpi ja keskustelimme sen sisällöstä. Lisäksi jokaisella osallistujalla oli vielä mahdollisuus kertoa komission edustajalle lyhyesti oma “viimeinen sanansa” eli asia, jonka erityisesti halusi nostaa esiin teemaan liittyen. Tässä tapaamisessa tahti oli rauhallisempi ja pääsimme ehkä syvemmälle aiheessa, koska olimme jo kerran keskustelleet samasta teemasta.

Komission edustajia pöydän ääressä

Vuoropuhelutapaamisessa komission edustajat olivat mukana keskustelussa. Kuva: Outi Salonlahti

On hienoa, että EU:n päättäjät haluavat kuulla kentän ääntä ja että prosessiin on avoin haku. Osallistujat esittivät kuitenkin paljon kritiikkiä työskentelymuotoa ja työskentelyyn varattua aikaa kohtaan. Meille annettu tehtävä muodostaa ja muotoilla puolentoista päivän aikana yhteinen käsitys laajasta teemasta oli liian raskas. Suurelta osin tämän vuoksi aivoriihiraportista tuli melko yleisluontoinen. Raporttimme päätyi komissioon päättäjille, mutta se, mitä vaikutusta sillä tulee siellä olemaan, jää nähtäväksi.

Toimintaan osallistumisen suurin hyöty oli ehkä siinä, että se antoi mahdollisuuden tutustua mielenkiintoisiin kulttuurialalla toimiviin ihmisiin, oppia uutta Euroopan kulttuuripolitiikasta ja luoda kontakteja eurooppalaisiin organisaatioihin.

Osallistuja istuvat pöydän ääressä

Vuoropuhelutapaamisessa Brysselissä. Kuva: Pauliina Kinanen


Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Voices of Culture -toimintamallin yhteen teemaan ehtii vielä mukaan. Viides teema, The inclusion of refugees & migrants through culture, valittiin avointen ehdotusten perusteella. Teemasta ei ole vielä lisätietoja, mutta todennäköisesti siihen liittyvä haku avataan kevään aikana.

Lisätietoja Voices of Culture -toimintamallista: www.voiceofculture.eu

Kirjoittajat:

Pauliina Kinanen, projektikoordinaattori, koulutussuunnittelija, Suomen museoliitto
Outi Salonlahti, suunnittelija, Kulttuuria kaikille -palvelu

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin