Ohita navigaatio

Henkilökunta bloggaa 12.2.2013

Aura Linnapuomin valokuva

Kuuleeko Eurooppa?

Olemme mukana 2-vuotisessa kansainvälisessä oppimiskumppanuus-hankkeessa. Hanke on nimetty juhlallisesti otsikolla "Culture - Inclusion - Participation".

Hanketta rahoittaa aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma, joka on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Hankehakemuksessa hankkeen teemoiksi on määritelty sosiaali- ja kulttuurialan yhteistoimintamahdollisuudet, kulttuuripalvelujen saavutettavuus syrjäytyneiden henkilöiden kannalta sekä kulttuuritoiminta osana sosiaalityötä.

Aloitimme työskentelyn hankkeessa tammikuussa viettämällä viisi päivää Tanskan Hillerødissä, kulttuurikeskuksessa nimeltä Klaverfabrikken. Tapasimme muut kumppanit ja raapaisimme pintaa liittyen hankkeen teemoihin. Ennen kaikkea kuitenkin tutustuimme toisiimme ja ihmettelimme mm. sitä, miten kommunikoimme ja viemme hanketta eteenpäin ilman kaikille osallistujille yhteistä kieltä. Oli sekä hyvin antoisaa että hieman rasittavaa viettää viisi päivää keskellä ranskan-, englannin-, tanskan-, suomen- ja italiankielistä sekameteliä!

Toistaiseksi tunnelmat ovat aika odottavat. Päässä pyörii kysymyksiä, kuten mitä saamme aikaan näiden kahden vuoden aikana? Millaisia tuloksia hankkeesta syntyy? Kuinka hyvin onnistumme verkostoitumaan kumppaneiden kanssa? Löydämmekö yhteisen kielen? Olemmeko määritelleet yhteiset tavoitteet niin, meidän on mahdollista kulkea samaan suuntaan ja oppia toisiltamme mahdollisimman paljon?

Kulttuuria kaikille -palvelulla on kokemusta saavutettavuus-, esteettömyys- ja moninaisuustyöstä sekä yhteyksiä ja verkostoja näiden alojen toimijoihin erityisesti Suomessa mutta myös ulkomailla. Culture - Inclusion - Participation -hanke tuo työhömme uuden näkökulman, ja haastaa meidät miettimään kenttää kulttuuritoimijoiden sekä sosiaalialan organisaatioiden välillä. Olemme aikaisemmin työskennelleet osallistumisen taloudellisten esteiden poistamiseksi esimerkiksi nostamalla esiin kohtuullisten pääsylippuhintojen merkitystä. Olemme myös pyrkineet edistämään käytäntöä, jossa vammaisen henkilön avustajalta tai tulkilta ei vaadita pääsylipun ostamista. Tässä hankkeessa ja sen myötä meidän on kuitenkin tarkoitus laajentaa toimintaamme ja miettiä yhdessä eri osapuolten kanssa monipuolisti keinoja, joilla voisi olla mahdollista madaltaa haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten kynnystä osallistua kulttuuritoimijoiden tarjoamiin palveluihin. Lisäksi on tärkeää kysyä suoraan käyttäjiltä tai asiakkailta siitä, millainen toiminta voisi ylipäätään olla kiinnostavaa ja osallistumiseen motivoivaa.

Yksi hankkeen tarkoituksista on tutustua kulloisenkin isäntämaan organisaation toimintaan. Tanskassa vietimmekin monia ikimuistoisia hetkiä Klaverfabrikkenin kulttuurikeskuksessa kokeilemalla erilaisia taidetyöpajoja, joita keskus järjestää säännöllisesti esimerkiksi nuorten harrastajaryhmille, päiväkotilapsille ja senioreille. Erilainen "taiderekvisiitta" olikin suorastaan vallannut keskuksen tilat, yläkerta pursuili tuhansia roolivaatteita, alakerran katosta roikkui osiin puretun pianon jäännökset (Klaverfabrikken on entinen pianotehdas), ja löytyi talosta myös Hans Christian Andersenin erääseen satuun lavastettu huone, jossa päiväkotilapset kuuntelevat tarinaa koirista, joilla on lautasen suuruiset silmät. Työpajojen lisäksi osallistuimme Klaverfabrikkenissa toimivan "Buddha" -baarin musiikkiklubeille. Kulttuurikeskuksen toiminnassa on erityisen kiinnostavaa lukuisten vapaaehtoisten osallistuminen keskuksen päivittäisen toiminnan sekä siellä järjestettävien tapahtumien kuten klubien ja työpajojen pyörittämiseen.

Neljä ihmistä nojaa toisiinsa istuen, kun tuolit on poistettu heidän altaan
Luottamuksen merkitys vapaaehtoistoiminnassa tuntui luissa ja ytimissä Kaverfabrikenin musiikkituottajan vetämässä erinomaisessa harjoituksessa. Kuva: Rita Paqvalen

Vaikka Klaverfabrikken oli hurmaava tutustumiskohde, ja heidän toimintamallinsa selvästi pitkälle mietitty ja tietynlaiseen omaehtoisuutta korostavaan filosofiaan pohjautuva, kävi ilmi, ettei keskuksella ole toistaiseksi ollut varsinaista toimintaa tai yhteistyötä sosiaalialan toimijoiden ja syrjäytymisuhan alla elävien ihmisten kanssa. Keskuksen johtaja Birgit Rømer totesikin toivovansa, että he löytäisivät uusia tapoja ja keinoja hankkeen myötä Klaverfabrikkenin toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Tämä on hyvä ja konkreettinen tavoite, johon hankkeessa työskentely toivottavasti johtaa.

Tapahtuu seuraavaksi: Kokoonnumme hankekumppaneiden kanssa kesäkuun lopussa Marseilleen, joka onkin tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki! Marraskuussa 19.-22.11.2013 osapuolet matkustavat Helsinkiin Kulttuuria kaikille -palvelun ja Helsingin Diakonissalaitoksen vieraaksi. Ohjelmassa on siis Suomen ohjelman alustavaa miettimistä yhdessä Diakonissalaitoksen kumppaneiden kanssa sekä pikkuhiljaa orientoitumista kesän matkaan. Tarkoituksena on myös aloittaa pienimuotoinen selvitystyö sen suhteen, millaisia toimintamalleja ja yhteistyötä on jo sosiaali- ja kulttuurialan organisaatioiden välillä Suomessa. Jo tehdystä työstä on tärkeää kerätä hyviä esimerkkejä ja kokemuksia, joita voidaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa hyödyntää ja välittää kulttuurikentälle.

Teksti: Aura Linnnapuomi

Culture - Inclusion - Participation -hankkeeseen (2013-2014) osallistuu Suomesta Helsingin Diakonissalaitos ja Kulttuuria kaikille -palvelu, Tanskasta Klaverfabrikken, Belgiasta Article 27 -yhdistys, Ranskasta Fédération Nationale des Associations d´Accueil et de Réinseration Sociale (FNARS) ja Italiasta Coordinamento Toscano Comunità d´Accoglienza (CTCA).

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin