Ohita navigaatio

23.1.2024

Moninaisuuden verkkoklinikat: tiedon ja tietoisuuden avulla kohti toimivaa muutosta kuntien taide- ja kulttuuritoiminnassa

Kuva: Screenshot Vammaisuus, ableismi ja moninaisuus -klinikasta

Tanssitaiteilija Georgie Goater osallistui moninaisuuden verkkoklinikoille ja kirjoitti niistä arvostelun.

Moninaisuuden verkkoklinikka -sarja
Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana vuonna 2025 on Kulttuuria kaikille -palvelun organisoima ja toteuttama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on tuoda moninaisuutta ja kulttuuritoimintaa kuntiin valtakunnallisella tasolla. Moninaisuuden asiantuntijan, kouluttaja ja taiteilija Arlene Tuckerin vetämän hankkeen päätehtävänä on tuoda osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden osaamista ja sitä kautta moninaisuustyön tuntemusta ja osaamista kaikille kulttuurialan työntekijöille ympäri Suomen. Näin voimme yhdessä rakentaa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.


Järjestämme huhtikuusta 2023 lokakuuhun 2024 kymmenen moninaisuusklinikkaa. Niiden kautta pyrimme lisäämään kaikkien kulttuuri- ja kuntatyöntekijöiden osaamista monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden teemoissa. Teemat valittiin kymmenen tärkeimmän vastauksen perusteella, jotka kerättiin kuntaorganisaatioille jaetulla kyselylomakkeella helmikuussa 2023. Tässä mielessä sarjan kehittämiseen osallistui kuntien työntekijöitä sekä kulttuurityöntekijöitä ympäri Suomen.


Ilmoittautuminen klinikoille on maksutonta, ja ne ovat avoimia kaikille kunnissa sekä taide- ja kulttuurialoilla työskenteleville. Klinikat ovat saavutettavia ja monikielisiä, ja niissä noudatetaan kunkin istunnon alussa esitettyjä turvallisempia tiloja koskevia ohjeita. Esimerkiksi: "Ole läsnä, kunnioita muita, eikä sinun tarvitse olla samaa mieltä, mutta ollaan rakentavia." Lisäksi osallistujat voivat halutessaan sopia 15 minuutin mittaisen kahdenkeskisen keskustelutuokion verkossa klinikan jälkeen. Arlene kertoo: "Meille on tärkeää rakentaa yhteisö, jossa voimme aidosti tukea kasvuamme ja tietoisuuttamme moninaisuudesta." Hän on koko sydämestään äärimmäisen sitoutunut tähän kollektiiviseen moninaisuustyöhön. Työtään hän hoitaa lämmöllä, sinnikkäästi ja ripeästi.

Mikä on moninaisuusklinikka?
Klinikka on kaksituntinen intensiivinen verkkoistunto, jossa osallistujat pääsevät perille teemaan liittyvistä käsitteistä. He saavat myös käyttökelpoisia työkaluja, joita voi välittömästi soveltaa käytäntöön monimuotoisuuden eri osa-alueilla.

Kaikkia moninaisuusklinikoita vetävät moninaisuusagentit. Joissakin tapauksissa moninaisuusagentti toimii yhteistyössä Kulttuuria kaikille -asiantuntijoiden kanssa, kuten Aura Linnapuomi toukokuussa 2024 järjestettävässä saavutettavuusklinikassa ja Outi Salonlahti Daria Agapovan, Sadjad Shokoohin ja Olesia Kovan vetämässä Diversity vs. Inclusion -klinikassa. Aiempien klinikoiden teemoja ovat olleet tiedostamattomat ennakkoluulot (Unconscious Bias), fasilitoijina Martina Marti ja Tal Riva Theodorou, vallan ja etuoikeuksien tiedostaminen (Awareness of Power and Privilege), fasilitoijina Anna Litewka-Anttolainen ja Nuura Naboulsi, sekä kulttuurinen monimuotoisuus (Cultural Diversity), fasilitoijina Pablo Alvarez ja Jaana Denisova-Laulajainen.

Vuoden 2024 klinikoiden teemat vaihtelevat kulttuurien välisestä vuoropuhelusta yleisön tavoittamiseen ja osallistamiseen. Sarja on suunniteltu niin, että osallistujat kehittävät taitojaan monimuotoisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden (DEI) osa-alueilla sekä tietoisuuttaan omasta suhteestaan rasismiin ja ableismiin. Koko sarjaan osallistuminen on suositeltavaa, mutta myös yksittäisiin istuntoihin voi osallistua, sillä kukin klinikka on itsenäinen kokonaisuutensa, eikä niiden ymmärtäminen edellytä aiempiin klinikoihin osallistumista.


Moninaisuusagentit luennoivat tutkimukseen perustuvia faktoja yksinkertaisella arkikielellä. Esityksen tukena on graafisia ja tekstimuotoisia dioja. Osallistujille annetaan aikaa pysähtyä ja pohtia itseään, ja heillä on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ryhmän kanssa. Itsereflektio on monimuotoisuustyön keskeinen ja jatkuva elementti, joka seuraa mukana koko klinikan ajan. Pienryhmätyöskentely tapahtuu istunnon ryhmähuoneissa. Se auttaa osallistujia aktivoimaan itsetuntemustaan, reaktiokykyään ja moninaisuustyöskentelyä yhdessä.


Osallistujan näkökulma aiheeseen: Vammaisuus, ableismi ja moninaisuus -klinikka
Sain oivaltavan kokemuksen ensimmäisen moninaisuusklinikan aikana, kun osallistuin viidenteen istuntoon nimeltä "Vammaisuus, ableismi ja moninaisuus" 24. marraskuuta 2023. Sen fasilitoivat yhdessä moninaisuusasagentti Paula Folqués Diago ja Kulttuuria kaikille -palvelun Maija Karhunen, joka vetää Tilaa taiteilijuuteen -hanketta (siirryt hankkeen sivulle).

Klinikan sisällössä käsiteltiin ableismin torjuntaa ja sitä, miten työkulttuureista voidaan tehdä saavutettavampia ja osallistavampia vammaisille henkilöille. Olen itse freelance-tanssitaiteilija ja työskentelen osallistavan tanssin alalla, jossa vammaiset ja ei-vammaiset ihmiset tanssivat yhdessä ammatillisissa ja yhteisöllisissä tiloissa. Siksi tämä klinikka oli minusta hyvin kiinnostava. Tähän verkkoklinikkaan osallistui yli 70 osallistujaa. Aiemmissa tilaisuuksissa on ollut yli sata osallistujaa. Moninaisuuden verkkoklinikkaan ilmoittautuneita on yhteensä yli 250 eri puolilta Suomea.


Esitys oli selkeä, ja Maija ja Paula vetivät istunnon rauhalliseen ja mukaansatempaavaan tapaan. Arlene käänsi chatissa suomen ja englannin välillä. Opin klinikalla, että kun puhutaan moninaisuudesta, vammaisuutta ei valitettavasti ole aina otettu mukaan monimuotoisuutta koskevaan ymmärrykseen ja keskusteluun. Vammaisia ihmisiä on valtava määrä, mutta he ovat edelleen suurelta osin aliedustettuina monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja osallisuuskeskusteluissa, Maija totesi klinikan johdannossa. Hän viittasi myös filosofi Nikolai Klixin informatiiviseen artikkeliin "Vammaisuus on osa moninaisuuden kirjoa”, joka on julkaistu Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen verkkosivuilla. https://tilaataiteilijuuteen.fi/nikolai-klix-vammaisuus-on-osa-moninaisuuden-kirjoa/ (siirryt Tilaa taiteilijuuteen -verkkosivuille).


Vammaisena, cis-valkoisena ihmisenä opin kyseenalaistamaan suhteellisesti rakenteellista valtaani ja vastuutani. Opin myös, miten työskennellä tietoisesti ja oikeudenmukaisesti ylläpitämättä ei-rakentavia kahtiajakoja työssä ja sen ulkopuolella. Klinikka tarjosi monia työkaluja sovellettaviksi. Klinikan aikana esiteltiin käytännön opas siihen, kuinka ableismia voidaan torjua kulttuurikentällä. Yli puolet oppaassa mainituista asioista voidaan toteuttaa heti. Opiskele ableismia ja puhu siitä, keskustele vammaisten kanssa, vaadi parempaa saavutettavuutta ja riittävää budjettia saavutettavuutta edistäville toimenpiteille, seuraa ja edistä vammaisten taiteilijoiden tekemää taidetta ja kulttuuria. Suhtaudu sisältöihin, rekrytointeihin ja ohjelmistoihin normikriittisesti. 

Tässä on vain pintaraapaisu kaikista niistä toimista, joilla voimme torjua ableismia. Se vaatii tietoista työtä ja sitoutumista, mutta harjoituksen ja yhteisen vastuunoton avulla siitä voi tulla osa toimintatapojamme ja se voi vakiintua yleiseksi käytännöksi kaikilla tasoilla. Kun kuuntelin pienryhmätyöskentelyssä taukotiloissa toisten itsereflektiota heidän rekrytointikäytännöistään ja tietoisuudestaan vammaisuuteen ja ableismiin liittyvistä kysymyksistä, se vaikutti myönteisellä tavalla omaan itsereflektioprosessiini. Rehellisyys, solidaarisuus ja kollektiivinen vastuullisuus, joilla voimme lähestyä tätä aihetta yhdessä, on kannustavaa ja merkityksellistä.

Tietoa moninaisuusagenttien toiminnasta
Moninaisuusagentit ovat taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet Kulttuuria kaikille -palvelun koulutuksen. Tällä hetkellä on 22 moninaisuusagenttia, jotka ovat suorittaneet yhden kahdesta tarjolla olevasta kurssista. Kurssit on kehitetty yhteistyössä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen (vuonna 2019) sekä Globe Art Pointin kanssa (vuosina 2019 ja 2022). 

Moninaisuusagentit konsultoivat ja antavat ohjeita siitä, miten voit tehdä työympäristöstäsi tai hankkeestasi monimuotoisemman ja osallistavamman. He neuvovat myös, miten voit auttaa organisaatiotasi edistämään moninaisuutta. Tähän mennessä moninaisuusagentit ovat työskennelleet ainakin 27 suomalaisen kulttuuriorganisaation kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Helsingin taidemuseo, Suomen kansallisooppera ja -baletti sekä Helmet-kirjastot. 

Moninaisuusagentit toteavat, että "moninaisuus näyttää tietä radikaalille ajattelutavalle, kun mietitään uudelleen hallintoa, johtamista, kuraattoriprosessia, sisältöä, kieltä, työtiloja ja yleisön osallistumista", ja tunnustavat samalla moninaisuuden intersektionaalisuuden ja luontaisen arvon yhteiskunnallisessa rakenteessa. "Ajatusten, kulttuuritaustojen, henkilökohtaisten kokemusten ja vaihtoehtoisten kertomusten moninaisuutta eri aloilla, kuten taiteen ja yhteiskuntatieteiden alalla, arvostetaan suuresti yhteisössämme." Tämä tietämys on kaikkien taide- ja kulttuuriorganisaatioiden ja -hankkeiden ulottuvilla. Teidän tarvitsee vain ottaa yhteyttä suoraan moninaisuusagentteihin.


Moninaisuusklinikan osallistuminen ja palaute
Suuri osa moninaisuustyöstä on itsereflektiota ja jatkuvaa itsereflektiota. Siksi kaikille osallistujille lähetetään palautelomake jokaisen moninaisuusklinikan jälkeen. Henkilökohtainen lähestymistapa rasisminvastaiseen työhön on Arlenen mukaan kokonaisvaltainen tarkastelu: "Miten voit erottaa sen henkilökohtaisesta elämästäsi?" hän kysyy. Pohjimmiltaan kyse on siitä, miten haluat tulla kohdelluksi ja miten haluat kohdella ihmisiä omassa elämässäsi. 

Vammaisuus, ableismi ja moninaisuus -klinikan osallistujat pohtivat seuraavaa: "Muoto on hyvä ja vammaisuuden käsittely erittäin tärkeää, tuntuu että se jää usein vähemmälle huomiolle moninaisuuskeskustelussa. Sain paljon työkaluja klinikasta!" Toinen sanoi: "Kiinnostavaa sisältöä, tämänkertainen klinikka oli ehkä näistä antoisin, sillä aihe oli minulle vierain." Ja: "Tiedot olivat selkeitä ja monipuolisia. Oli myös hyvä, että oli englanninkielisiä käännöksiä". 

Nämä kaikki kommentit kuvastavat, kuinka tärkeää helposti saatavilla oleva tieto on taide- ja kulttuurialan työntekijöille. He saavat mahdollisuuden jäsentää sitä ja integroida sen osaksi työtapojaan. Osallistujapalaute paljasti, kuinka paljon ihmiset arvostivat pienryhmätyötä, jossa monimuotoisuustyön ydin pääsi kunnolla esiin. On tärkeää, että moninaisuusklinikan sisältö ei ole vain myöhemmin sovellettavaa teoriaa, vaan klinikka itsessään tarjoaa tilaa harjoitella toimintaa. Se on paikka, jossa voi harjoittaa itsetietoisuutta yhdessä muiden kanssa, turvallisemman tilan periaatteiden mukaan. Se suhtautuu armollisesti virheisiin ja epäonnistumisiin.Yhteenveto
Moninaisuusklinikat ovat saavutettava tila, jossa voi oppia "radikaalia vieraanvaraisuutta ja huolenpitoa", jota tarvitaan taide- ja kulttuurialan moninaisuustyössä.Klinikat kertovat tutkimukseen perustuvia faktoja, jotka liittyvät tarkasti käsiteltäviin teemoihin. Faktat ovat informatiivisia sekä helposti ymmärrettäviä. Niitä tuetaan esimerkeillä, ongelmilla ja kysymyksillä esityksen ja vuoropuhelun kautta samalla kun osallistujat otetaan mukaan yhteiseen vastuuseen. 

Kahdessa tunnissa voi saada kirkkaita oivalluksia ja monipuolisen näkemyksen aiheesta niin suomalaisessa kuin ulkomaisessakin kontekstissa. Klinikan istuntojen aikana voi myös tavata alan kollegoita ja harjoitella moninaisuustyötä käytännössä. Lisäksi klinikkasarja edistää yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta yhteisessä työssä. Se tärkeä rooli, joka meillä jokaisella on rakennemuutoksen eteenpäin viemisessä, muuttuu käsinkosketeltavaksi.

Se on inspiroivaa ja haastavaa, koska meidän on oltava valmiita hyppäämään myös epämukavuusalueelle, jotta tulisimme tietoisiksi. Meidän on oltava valmiita tekemään tarvittavia muutoksia saavutettavuuden, osallisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden parantamiseksi. Oivallus siitä, millaisia asioita voi konkreettisesti toteuttaa yksilön, yhteisön ja instituution tasolla, voimaannuttaa kollektiivisesti. 

Koska moninaisuus itsessään on todellista monimuotoisuutta, klinikat ovat elinvoimaisia työkaluja ja käytännön aarreaittoja, joiden avulla voidaan purkaa, rakentaa uudelleen ja tehdä näkyväksi moninaisuuden kulttuuri ja kaikkien elämää rikastuttava taiteilijuus.

+++

Ilmoittaudu klinikoille
Voit ilmoittautua moninaisuusklinikoille lähettämällä sähköpostia Arlene Tuckerille osoitteeseen arlene.tucker@cultureforall.fi. Seuraava moninaisuusklinikka teemalla Tavoitteellinen osallisuus järjestetään 26. tammikuuta 2024, ja sitä ohjaavat moninaisuusagentti Kemê Pellicer ja Kulttuuria kaikille -palvelun viestintä- ja saavutettavuusasiantuntija Salla Fagerstrom. Lisätietoja klinikasta saat verkkosivuilta.


Kirjoittajasta
Georgie Goater on Aotearoasta kotoisin oleva tanssitaiteilija, joka asuu Helsingissä. Hän on syntynyt ja kasvanut kaksikielisenä Nagoyassa (JP) ja Ōtautahissa (NZ). Hän esiintyy ja koreografioi, fasilitoi työpajoja, kirjoittaa ja tekee yhteistyötä itsenäisesti, Kaaos Companyn (FI) ja Memory as Medium- sekä Body Island -kollektiivien (NZ/FI) kanssa. Työskentely erilaisten ruumiillisten käsitysten kanssa sekä vammaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa liikkuminen on luonut perustan jatkuvalle oppimiselle. Georgie on Globe Art Pointin (GAP) luovien taiteilijoiden tietokannan jäsen. Lisätietoja Georgiesta saat hänen verkkosivuiltaan (siirryt Georgien sivuille)  tai hänen profiilistaan GAP:n tietopankissa (siirryt Globe Art Pointin sivuille).

Kuva: Georgie Goater

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin