Ohita navigaatio

13.3.2023

Kysely Kaikukortin kehittämiseksi - vastaa 31.3. mennessä

Kaikukortin logo.

Hei, 

Kaikukorttia ja Kaikukanta-tietokantaa kehitetään parhaillaan monesta suunnasta! Nyt Kaikukeskus on tehnyt kyselyn, joka auttaa valitsemaan, mitä uusia ominaisuuksia Kaikukorttiin ja Kaikukantaan toteutetaan tässä vaiheessa. Kysymykset esittelevät erilaisia uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, ja vastaajia pyydetään arvioimaan, kuinka tärkeiltä nämä tuntuvat omasta mielestä / kuinka tärkeinä he pitävät ominaisuuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kaikukannan kehittämisessä.

Olisi hienoa saada sinun ajatuksiasi mukaan kehittämistyöhön! Kysely on aika pitkä, mutta voit hyvin vastata vain osaan kysymyksistä – esimerkiksi niihin, joita pidät itsellesi tärkeinä. 

Kyselyn Google-lomake löytyy täältä: bit.ly/KaikukorttiKehittyy23. Vastaathan viimeistään 31.3.2023. 

Kysely on suunnattu sekä Kaikukortin käyttäjille että Kaikukortti-verkoston kulttuuri- ja liikuntakohteille, Kaikukortin jakajille sekä kuntien ja hyvinvointialueiden Kaikukortti-vastuuhenkilöille. Kysely on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille. Kyselyä saa välittää eteenpäin.

Kyselyyn on saatu aineistoa Kaikukeskuksen viime syksynä pitämistä yhteissuunnittelun työpajoista, joissa työpajailtiin ja pohdittiin yhdessä sekä etänä että läsnä Kaikukorttiin ja Kaikukantaan liittyviä tarpeita, toiveita ja kehittämisideoita. Työpajojen tuloksiin voi tutustua Hankkeet-sivun lopussa: Hankkeet (siirryt sivustolle kaikukortti.fi). 

Kaikukortin ja Kaikukannan kehittämisen mahdollistavat kaksi käynnissä olevaa hanketta: sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Terveyden edistämisen määrärahahanke Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön sekä

opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä EU:n kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki -rahoituksella toteutettava hanke Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.


Ystävällisin terveisin Kaikukeskus 

Aura Linnapuomi, Marjo Oja-Kaukola, Mira Haataja ja Seppo Mallenius

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin