Ohita navigaatio

7.3.2023

Kulttuurihyvinvointi hallitusohjelmaan – Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

Kulttuurihyvinvointipooli esittää hallitusohjelmaan kirjattavaksi seuraavia toimenpiteitä: 

  1. Perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välinen yhteistyöfoorumi tai neuvottelukunta, joka vahvistaa yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi ja huomioimiseksi eri hallinnonalojen ohjelmissa, hankkeissa ja strategioissa. Osana yhteistyötä on vakiinnutettava kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisen yhteyspisteen toiminta.
  2. Kulttuurialan toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja turvattava nostamalla taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion talousarviossa yhteen prosenttiin. Kulttuurin merkitystä osana kokonaisturvallisuutta on vahvistettava.
  3. Hyvinvointialueita on tuettava ottamaan käyttöön kulttuurilähetemalli, jossa esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista ja kroonisista kivuista kärsiviä ohjataan ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan toimintakyvyn tukemiseksi. Tiukassa taloudellisessa asemassa oleville tarjotaan osallistumismahdollisuus kulttuuriin Kaikukortin avulla.
  4. Taideterapioiden asemaa on selkiinnytettävä ja ne on vakiinnutettava osaksi terveydenhuollon hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaa.
  5. Taiteen roolia on vahvistettava lasten ja nuorten opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin tukena. Tämä tapahtuu lisäämällä Suomen harrastamisen mallissa taideharrastusten tarjontaa, kehittämällä taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja hyvinvointinäkökulmia sekä lisäämällä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa taidetoimintaa kouluissa.

Kulttuuria kaikille -palvelu on mukana Kulttuurihyvinvointipoolissa.

Lue lisää: Kulttuurihyvinvointi hallitusohjelmaan – Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023 (siirryt poolin sivuille)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin