Ohita navigaatio

31.1.2023

Museologian seminaari 2023 Call for Papers, tee ehdotus viimeistään 1.3.

Call for papers: Museologian seminaari 2023

Tulevaisuuden museota rakentamassa

Jyväskylän yliopistolla 20-21.4.2023

Elämme muutosten aikaa ja yhteiskunnassamme myös museo elää ja kehittyy työpaikkana, millainen museo tulevia kulttuuriperintötyön ammattilaisia odottaa? Monen muun toimijan tavoin museot ja muut kulttuuriperinnön kanssa toimivat tahot joutuvat tarkastelemaan toimintatapojaan ja ottamaan toiminnassaan huomioon ajankohtaisia teemoja, kuten digitalisoituminen, taloudelliset haasteet, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Jo museorakennukset, joista suurta osaa ei ole alunperin suunniteltu museoiksi, voivat luoda työn tekemiseen haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia museokokemuksen rakentamiseen. Väestön ikääntyminen koskettaa jokaisen työpaikan tavoin myös museoita ja alalle valmistuvia odottavat uudenlaiset haasteet muuttuvalla kulttuuriperintökentällä.

Yhteiskunta pyrkii kohti vihreää siirtymää, joten museoidenkin tulee muuttaa toimintaansa ekologisemmaksi. Myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden huomioiminen museotyössä on tärkeää ja on varmistettava, että museot ovat helposti lähestyttäviä jokaiselle.

Kannustamme kaikkia kulttuuriperinnön kanssa toimivia tahoja ja organisaatioita kertomaan kulttuuriperintötyön arjesta omasta näkökulmastaan - myös opiskelijoiden puheenvuorot museoiden tulevaisuudesta ovat tervetulleita!

Pyydämme puheenvuoroja esimerkiksi seuraavista pohdinnoista:

 • Museorakennus - Miten rakennuksen historia ja arkkitehtuuri vaikuttavat museon toimintaan, esteettömyyteen/saavutettavuuteen ja työn toteutumiseen? Miten niitä hyödynnetään yleisötyössä tai muussa toiminnassa? Millaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia sijainti tuo museotoiminnalle?
 • Museo - ja kulttuuriperintötyö - Miten työturvallisuus ja työergonomia työympäristössä otetaan huomioon tulevissa museo- tai kulttuuriperintöhankkeissa? Millaista yhteistyötä muistiorganisaatioiden välillä on? Miten taloudelliset muutokset vaikuttavat museo - ja kulttuuriperintötyön tulevaisuuteen? Millaiset vaikutukset etenevällä digitalisaatiolla on tulevaisuuden kulttuuriperintötyöhön?
 • Kestävä kehitys - Miten kestävää kehitystä toteutetaan ja edistetään museo - ja kulttuuriperintötyössä sekä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta että kulttuurisesta näkökulmasta?
 • Museoalan ikärakenteen muutos - Kuinka eläköityminen näkyy museokentällä? Miten varmistaa museotyön laatu pienemmällä työyhteisöllä, kun tulevat sukupolvet ovat toistaan pienempiä? Miten hiljainen tieto siirtyy tuleville kulttuuriperintöammattilaisille?
 • “Uusi museosukupolvi” - Millainen on työllistymisnäköala valmistumisen jälkeen? Millaista yhteistyötä nykyään ja tulevaisuudessa museoiden, kulttuuriperinnön kanssa toimivien tahojen ja opiskelijoiden välillä on? Miten tehdä museosta ja kulttuuriperintöalasta vetovoimaisempaa?
 • Jokin muu? Ehdota rohkeasti!

Pyydämme ehdotuksia puheenvuoroista 1.3.2023 mennessä.

Puheenvuoron pituus on 20–30 minuuttia ja niiden yhteyteen on lisäksi varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin pääasialliset kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Muut ehdotukset

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

 • tapahtuman tyyppi
 • tapahtuman nimi
 • lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)
 • järjestäjät
 • työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)
 • kenelle suunnattu
 • tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät
 • erityistarpeet/tarvittava laitteisto

Puheenaiheiden ehdotukset sekä seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen museologianseminaari@gmail.com.

Museologian seminaari

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari järjestetään nyt 27. kerran. Seminaari pidetään 20.-21.4.2023 paikan päällä Jyväskylän Seminaarinmäellä. Sen taustalla on Corpus ry, joka on museologian, taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden ainejärjestö.

Ystävällisin terveisin,

Museologian seminaarin työryhmä 2023

Yhteistyökumppaneina ICOM Finland ja Museoalan ammattiliitto

Löydä meidät somesta #museologianseminaari2023:

Instagram: @museologianseminaari

Facebook: @museologianseminaari

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin