Ohita navigaatio

Henkilökunta bloggaa 6.2.2013

Rita Paqvalénin valokuva

Kulttuuria kaikille toisin silmin

Sanalla "muutos" on viime vuosien aikana ollut negatiivinen kaiku ja sanaa on usein käytetty kiertoilmaisuna erilaisten yritysten ja laitosten saneerauksille ja säästöille. Muutoksen kautta monet suomalaiset tehtaat ovat siirtäneet toimintaansa halvemman työvoiman perässä Kiinaan ja Viroon. Aikaisemmassa työpaikassani yliopistossa muutos vuonna 2010 merkitsi toisaalta tiedon kaupallistumista ja toisaalta rahoituksen supistumista, etenkin pienten humanististen aineiden kohdalla, sekä monien virkojen lakkauttamista. Näin katsottuna muutos on pelottava asia.

Mutta muutos voi myös olla hyvä asia, työkulttuurin kannalta se voi merkitä uusien ja onnistuneempien työskentelytapojen löytämistä sekä toiminnan ja ajattelutavan uudelleen arvioimista. Muutos vaati aikaa sekä koko henkilökunnan sitoutumista. On tärkeää että kaikki - joita muutos koskettaa - saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua muutosprosessiin.

Hyvin suunniteltu muutos voi tuoda jotakin uutta omaan toimintaan ja parantaa sen laatua, mutta tähän tarvitaan myös hyvinvoivaa työyhteisöä. Muutos tarkoittaa parhaimmillaan, että palveluita parannetaan ja että yhä useampi pääsee osalliseksi toiminnasta syntyviin hedelmiin.

Juuri tätä muutosta Kulttuuria kaikille -palvelun toiminta pyrkii tukemaan. Työmme on eräänlaista muutosvalmennusta, sillä saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioiminen tarkoittaa usein jonkunlaista muutosta aikaisempaan toimintaan. Saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioiminen tarkoittaa myös toisin katsomista, omien asenteiden tarkastelua ja normien purkamista. Muutos vaatii sen, että uskallamme astua ulos totutusta ja arvioida omia lähtökohtiamme uusin, ikään kuin vierain silmin. Mitkä näkymättömät säännöt ja normit ohjaavat omaa toimintamme? Toisin silmin katsominen tarkoittaa myös uusien tarinoiden ja näkökulmien löytämistä, ja näiden kautta myös uusien yleisöjen.

Tällä viikolla Valtion taidemuseo julkaisi uuden reitin Taidekokoelmat -verkkopalveluunsa, Queer-katse kokoelmiin - kokoelmien toisin lukeminen, jonka on käsikirjoittanut taidehistorioitsija ja Pro Artibuksen kuraattori Juha-Heikki Tihinen. Queer-katse kokoelmiin-reitti löytyy tästä. Queer-reitti on yksi esimerkki siitä, miten taidetta voi lähestyä uusin silmin, tässä tapauksessa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja kriittisesti kyseenalaistaen ja haastaen. Olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että Valtion taidemuseo on avannut kokoelmansa suurelle yleisölle uudella ja ennakkoluuloja purkavalla tavalla. Muita vastaavanlaisia esimerkkejä museomaailmasta siitä, miten voidaan verkon kautta avata historiaa toisin katsomiselle, ovat Vantaan kaupunginmuseon Sateenkaari-Suomi verkkonäyttely sekä Brittish Museumin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevä verkkosivu.

Toivon, että myös meillä Kulttuuria kaikille -palvelussa on uskallusta ja voimia ottaa muutoksen tarjoama haaste vastaan sekä arvioida toimintaamme uusin silmin. Vaikka Kulttuuria kaikille -palvelun suurin muutos on hallinnollinen, muutos tarjoaa meille myös mahdollisuuden kriittisesti tarkastella ja uudelleen arvioida omaa toimintamme ja etsiä tapoja, jonka kautta voimme palvella kulttuurikenttää paremmin ja laajemmin.

Kirjoittanut: Rita Paqvalén

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin