Ohita navigaatio

Likabehandlingsplanering

På den här sidan har vi samlat guider för hur man gör upp en likabehandlingsplan.

Mångfald i kommunen – handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Kommunförbundets Mångfald i kommunen – handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet är avsedd för kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja likabehandlingen av kommuninvånarna och därigenom också välfärden. Kommunen ska främja likabehandling i sin verksamhet som myndighet, servicegivare, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Alla kommuner bör i dagsläget utarbeta en plan för likabehandling som innehåller mål och beskrivningar av åtgärder och ansvar i arbetet för att främja likabehandling. Handboken är ett stöd när planen ska utarbetas och åtgärderna verkställas.

Mångfald i kommunen -handbok på Kommunförbundets bokhandel

Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg

Målet med Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg är att stödja personer som främjar mångfald och inklusion i organisationen i att identifiera olika delområden inom arbetet för mångfald och inklusion, relaterad praxis och de viktigaste utvecklingsobjekten i den egna organisationen.

Verktyget är utformat för att stödja alla typer av organisationer: både den privata och offentliga sektorn, stora, medelstora och små organisationer. Verktyget har utvecklats av FIBS, en finsk netvärk för företagsansvar tillsammans med projektet Tillsammans för likabehandling, som finansierats av EU. Verktyget består av en matris och användarhandbok. Se länkarna även på finska och på engelska.Verktyg för bedömning av likabehandling

Verktyget för bedömning av likabehandling (Justitieministeriet 2016) är avsett som ett hjälpmedel för aktörer som arbetar för att främja likabehandling.


Handbok i likabehandlingsplanering

Denna handbok är avsedd som stöd för myndigheter när de utarbetar likabehandlingsplaner. Handboken innehåller information om lagstiftningen om likabehandling samt konkreta exempel som illustrerar processen med att utarbeta en likabehandlingsplan, uppställandet av mål, valet av innehåll och planens struktur. Med finns även exempel på olika människogrupper och likabehandlingsfrågor som är relevanta för dem. Inrikesministeriets pubikationer 10/2010


Kunskap för alla! Handbok i likabehandlingsplanering för läroanstalter

Denna handbok är avsedd som stöd för läroanstalter när de utarbetar likabehandlingsplaner. Handboken innehåller information om lagstiftningen om likabehandling samt konkreta exempel som illustrerar processen med att utarbeta en likabehandlingsplan, uppställandet av mål och valet av innehåll i planen. Med finns även exempel på likabehandlingsfrågor med tanke på olika människogrupper och exempel på god praxis från likabehandlingsarbete i läroanstalter. Publicerats 2014.

Handbok i likabehandlingsplanering för läroanstalter [PDF]


Knack knack – Får jag komma in? En handbok om jämlik föreningsverksamhet för idrotts- och ungdomsföreningar

Den här handboken ger idrotts- och ungdomsföreningar konkreta redskap för att främja möjligheterna till en jämställd fritid där alla behandlas lika. Handboken riktar sig till föreningarnas förtroendevalda och funktionärer. Handboken fokuserar på hur förtroendevalda och funktionärer genom sina beslut kan påverka likabehandlingen inom föreningsstrukturen och föreningens gemensamma praxis.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin