Ohita navigaatio

Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta (1/2022-10/2024)

Projektet Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta (1/2022-10/2024) fokuserar utveckling av kunskapsbaserad ledning inom social- och hälsovården och välfärdssektorn med hjälp av Kaikukortet och Kaikukanta.

Syftet är att etablera Kaikukortets rapporteringssystem Kaikukanta som ett hjälpmedel för välfärdsområden och kommuner genom vilket de kan utnyttja information om kulturell välfärd och evaluera ledarskap inom social-, hälsovård- och välfärdstjänster. Kaikukanta stödjer därför synergi mellan verksamheterna i kommuner och social-, hälso- och välfärdstjänsterna. Syftet med projektet är att öka Kaikukortet-användarnas deltagande och delaktighet genom att utveckla nya servicemodeller såsom en välmåendemätare och en söktjänst av kulturkamrater.  

Dessutom kommer ett mobilt kort att utvecklas vid sidan av det fysiska Kaikukortet. Projektet använder sig av co-design-metoder i detta arbete.

Kontakt:

Kaikukortets arbetsteam arbetar på deltid inom projektet:

Mira Haataja
specialsakkunnig, utvecklingsarbete och ekonomi
mira.haataja@cultureforall.fi
tel. 040 213 6339

Seppo Mallenius
specialsakkunnig, ICT och utvecklingsarbete
seppo.mallenius@cultureforall.fi
tel. 040 554 4321

Marjo Oja-Kaukola
specialsakkunnig, kommunikation och utvecklingsarbete
marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi
tel. 040 541 9244


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin