Ohita navigaatio

Vems kulturarv? Betydelser, erfarenheter och dialog

24–25.11.2021, Nationalmuseets auditorium, Helsingfors och online


Kulturarvets olika betydelser och dess verkliga och symboliska ägarskap är aktuella frågor som man brottas med överallt i västerländerna, även i Finland. Betonandet av dessa teman har bland annat satt fart på globala rörelser som framhäver jämlikhet, kritisk dialog om kulturell appropriering, strävan gällande repatriering och avkolonisering av kulturarv samt avsikter för identifiering och erkännande av kulturarv hos olika minoriteter. Kulturarvets betydelser har alltid många olika nivåer och från dessa nivåer kan man producera olika, kontrasterande berättelser.

Kulturarvsdefinieringarna handlar om makt. Kulturarvspolitiken, officiella kulturarvsdefinitioner och skyddspraxis kan nödvändigtvis inte nå förståelsen för och erfarenheten om kulturarvet hos olika grupper. Detta väcker frågor så som: Vems kulturarv skyddas egentligen och på vems villkor? Vad är det som i själva verket påverkar bevarandet av kulturarvet: historiska betydelser, ekonomiska villkor eller samfundens behov och önskemål?

I seminariet, som arrangeras i samarbete med Museiverket, Servicen Kultur för alla och HERIDI-projektet (Jyväskylä universitet, Institutionen för musik-, konst- och kulturforskning), begrundar man frågor gällande kulturarvets aktuella betydelsekamper, ägarskap, makt och dialog. I stället för motsättningar sporrar seminariet till en öppen och respektfull dialog. Avsikten är att fördjupa förståelsen för kulturarvets olika betydelser samt erfarenheter, känslor, värden och maktstrukturer som kopplas till dem.

Seminariet pågår under två dagar, varvid den ena dagen innehåller vetenskapliga föredrag och den andra dagen tematiska paneldiskussioner som är öppna för allmänheten.

Språk

Finska, finskt teckenspråk, svenska eller engelska.

Mer information om seminariet:

Läs mera på finska (program, registrering, tillgänglighet osv.)

Seminariets webbsida (Museiverket)

Satu Kähkönen, specialsakkunnig, Museiverket: satu.kahkonen@museovirasto.fi

Tuuli Lähdesmäki, biträdande professor, Jyväskylä universitet: tuuli.lahdesmaki@jyu.fi

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin