Ohita navigaatio

Program och strategier

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022–2024

Denna implementeringsplan grundar sig på Aalto-universitetets strategi, likabehandlings- och jämställdhetsplan, verksamhetsprinciper (Code of Conduct) och allmänna riktlinjer för tillgängligt lärande. I implementeringsplanen beskrivs de konkreta åtgärder som ska vidtas för att uppnå de fastställda målen på ett kostnadseffektivt sätt. Åtgärderna och uppföljningen har bestämts i samråd mellan vicerektorerna och representanter för tjänsteenheterna i november–december 2021.Lika tillgång till konst och kultur

Undervisningsministeriet i Finland tillsatte Kommissionen för handikappade och kultur för åren 2003 - 2005. Kommissionens uppgift var att fungera som ministeriets sakkunnigorgan i frågor som har att göra med tillgång till kulturverksamhet och kultur för handikappade. "Lika tillgång till konst och kultur" är en sammandrag av publikationen där komissionen strävade efter att ge så konkreta och praktiska anvisningar som möjligt för att förbättra kulturbudets tillgänglighet.

Lika tillgång till konst och kultur [DOC]
Lika tillgång till konst och kultur [PDF]

 

Deltaking for alle

Hordaland fylkeskommunes rapport "Deltaking for alle; universell utforming; fylkesdelplan for funksjonshemma 2006 - 2009; framlegg til politisk handsaming". En god rapport som kan være grunnlag for flere typer planlegging.

Deltaking for alle (PDF, länk till hordaland.no)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin