Ohita navigaatio

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.kulturforalla.fi.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 14.5.2020 och uppdaterats 23.9.2020.

Vad är webbtillgänglighet och tillgänglighetsutlåtande?

Tillgänglighetsutlåtande berättar hur tillgänglig webbservicen är.

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt.

Kultur för allas webbplats är till största del tillgänglig, men vi kan också göra några saker bättre.

Tillgänglighetsstatus för Kultur för allas webbplats

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av tjänsten Kultur för alla.

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1-kriterierna.

Kokko-Kokki Oy har utvärderat webbplatsens tillgänglighet 2011. Papunet / Kehitysvammaliitto ry har utvärderat webbplatsens lätthanterlighet för personer som använder lättläst språk 2011. Dessutom har vi själv utvärderat webbplatsens tillgänglighet, senast 2020.

Icke tillgängligt innehåll på webbsidor

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Vissa sidinnehåll är inte tillgängliga när texten är zoomat till 200%. Navigeringskolumner är för snäva. De anpassar sig inte till den ökade textstorleken. Vissa länkar försvinner eller går över andra. Problemet uppstår på sidmallen och förstasidan.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
  • 1.4.4 Ändra storlek på text (AA) 

Anledningen till att det inte uppfylls: Vi kommer att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Linjeavstånd 1,5 gånger teckenstorleken orsakar problem. De små rutorna i huvudmenyn med korta infotexter anpassas inte efter radavståndet ökar till 1,5. Problemet uppstår på sidmallen och förstasidan. 
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
  • 1.4.12 Textavstånd (AA)

Anledningen till att det inte uppfylls: Vi kommer att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Alla seminarieinspelningar och videor som har publicerats på vår webbplats, Facebook-sida eller YouTube-kanal har inte textning, skrivtolkning eller teckenspråkstolkning. 

Tillgänglighetskrav (nivåer A och AA) som inte uppfylls i alla våra videor:
  • 1.2.2 Textning (förinspelad) (nivå A)
  • 1.2.4 Textning (direktsända) (nivå AA)
  • 1.2.5 Syntolkning (förinspelad) (nivå AA)

Anledningen till att det inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningens krav. Dessa videor har publicerats före 23.9.2020.

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Vår blogg har texter på tre språk.  Det mänskliga språket för varje bloggsida kan inte tydliggörs automatiskt. 
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
  • 3.1.2 Språk för del av sida

Anledningen till att det inte uppfylls: Vi kommer att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Det finns många filer på vår webbplats, bland annat i DOCX-, PDF-, PPTX- och XLSX-format. Alla av filer är inte tillgängliga. Webbplatsen innehåller också länkar till publikationer som har producerats av andra organisationer. Tyvärr kan vi inte garantera tillgängligheten för dessa filer. 

Anledningen till att det inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningens krav. Dessa filer har publicerats före 23.9.2018.

Ge oss respons

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Du kan ge respons på svenska, finska eller engelska.

Du kan också ge oss respons per e-post: outi.salonlahti@cultureforall.fi.
Du kan också kontakta oss per telefon: 040 963 9908 (Outi Salonlahti).

Det kan ta upp till två veckor för oss att svara.

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi utvecklar webbplatsen utifrån den respons vi får. 

Stöd erbjuds åt de användare som inte har tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom 14 daga kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.


Kontaktuppgifter


Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: växeln 0295 016 000

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin