Ohita navigaatio

Hur beaktar vi mångfalden?

Ansvarig för kulturverksamheten behöver bli medveten om vilka normer, vems perspektiv och vilka som styr arbetet med samlingar och innehållet i föreställningar, utställningar och evenemang. Tolkningar utifrån normer återspeglar strukturerna i samhället. Det är viktigt att vi är lyhörda för människors erfarenheter, drömmar, tankar och värderingar. Det vore bra om kultursektorns anställda engagerade representanter för minoritetsgrupper i planering och genomförande.

Samverkan

 • Ha direktkontakt med besökarna eller olika besökargrupper. Upprätta styrgrupper och referensgrupper, som samlar representanter från olika minoritetsgrupper.
 • Utveckla kommunikationskompetensen, erbjud olika språkalternativ. Informera gärna om att verksamheten är till för alla.
 • Ordna samarbetsprojekt.

Innehåll

 • Var medveten om vems perspektiv som styr valet av evenemang och innehåll.
 • Samarbeta med flera olika grupper för att få kunskap om deras perspektiv och de ämnen som är relevanta för dem.
 • Beakta samhällets mångfald i utställningar, föreställningar och evenemang.
 • Arbeta för att ta bort stereotyper från det konstnärliga innehållet.

Rekrytering

 • Se över riktlinjerna för rekrytering. Återspeglar arbetsplatsen samhällets mångfald inom varje personalkategori?
 • Är kravet på språkkunskaper avgörande för att utföra uppgifterna?
 • Hur kan du ta vara på personens kompetens i stället för att se det som saknas eller inte är tillräckligt hos hen?
 • Utveckla tillgängligheten i dina lokaler och i din verksamhet. Läs mer om tillgänglighet.

Kundservice

 • Utveckla tillgängligheten i dina lokaler och i din kulturverksamhet. Läs mer om tillgänglighet.
 • Har personalen öppna och fördomsfria attityder?
 • Känner alla sig välkomna? Är servicen jämlik?
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin