Ohita navigaatio

Guider

Mångfald och inkludering i en expertorganisation

Denna guide stöder expertorganisationer i deras mångfaldsarbete. Den riktar sig till organisationernas ledning och chefer samt dem som ansvarar för organisationsutveckling och HR-roller – och alla som är intresserade av mångfald och inkluderingsarbete.

Guiden utarbetades år 2022 i Arbetshälsoinstitutets projekt ”Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin” (Ökad mångfald och expertarbete för kvinnor med invandrarbakgrund) (2019–2022), med stöd från Europeiska socialfonden. Projektet har genomförts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Guiden har utarbetats av Barbara Bergbom, ledande expert vid Arbetshälsoinstitutet, Kirsi Yli-Kaitala, specialsakkunnig, och Minna Toivanen, äldre sakkunnig.

Mångfald och inkludering i en expertorganisation (länken tar dig till Arbetshälsoinstitutets nätsidor)


Hur kan vi främja mångfald vid rekrytering?

Arbetshälsoinstitutets handbook. Främjande av organisationens mångfald börjar med likvärdig och icke-diskriminerande rekryteringspraxis. Praxisen är inte svår att förverkliga, men kräver ofta att man utmanar sitt eget tänkande och sina egna fördomar.

Hur kan vi främja mångfald vid rekrytering? (länken tar dig till Arbetshälsoinstitutets nätsidor)


Rekryteringspraxis som främjar mångfald

Mångfald vid rekrytering (länken tar dig till thl.fi)


Mångfald och inkludering – vad och varför?

Arbetshälsoinstitutets läromedel. Mångfalden och inkluderingen i en organisation medför en omfattande palett av fördelar, inklusive kreativitet, arbetshälsa, ekonomisk lönsamhet och ett gott rykte. Förutom nyttoaspekten har mångfald också en moralisk aspekt. I ett jämlikt samhälle är olika befolkningsgrupper representerade i olika organisationer och olika arbetsuppgifter.

Mångfald och inkludering – vad och varför? (länken tar dig till Arbetshälsoinstitutets nätsidor)


Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg

Målet med Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg är att stödja personer som främjar mångfald och inklusion i organisationen i att identifiera olika delområden inom arbetet för mångfald och inklusion, relaterad praxis och de viktigaste utvecklingsobjekten i den egna organisationen. Verktyget är utformat för att stödja alla typer av organisationer: både den privata och offentliga sektorn, stora, medelstora och små organisationer. Verktyget är tillgängligt för alla utan kostnad. Verktyget utvecklades våren 2021 som en del av Tillsammans för likabehandling-projektet.

Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg (länken tar dig till en annan nätplats)Hur blir en förening mer inkluderande?

Information och praktiska verktyg för föreningar. Uppgjord och utgiven av projektet Föreningsliv för alla 2020–2022. 

Hur blir en förening mer inkluderande? [PDF, kanske inte tillgängligt]


Vem är normal? Normkritik och webbpublicering

Den här skriften har kommit till efter att goteborg.se granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv, på uppdrag av huvudredaktionen och webb enheten hösten 2012. Granskningen är gjord av Maria Jacobson och Anna-Carin Jansson. Utifrån analysen av 15 välbesökta sidor på goteborg.se har de skrivit det här materialet som ett stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering [PDF]


Anta int'! Bryt normen

Ett normkritiskt material om likabehandling, att motverka diskriminering och friheten att få vara sig själv.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta rf, Finlands Gymnasistförbund SLL rf, Finlands Svenska och Skolungdomsförbund FSS rf. 2013.

Anta int'! Bryt normen [PDF, Dropbox]

Integrering av jämställdhet och mångfald inom kultursektorn

Guidebok av British Council (2013).

Integrering av jämställdhet och mångfald inom kultursektorn [PDF]

Bryt! - tredje upplagan

Den tredje upplagan av metodmaterialet "Bryt!" är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet. (RFSL Ungdom och Forum för levande historia, 2011).

Bryt! [länk till rfslungdom.se]


Ordlista gällande kön och jämställdhet

Den här ordlistan sammanställer termer och definitioner inom området kön och jämställdhet. I den ingår begrepp som används inom lagstiftning, forskning, den offentliga debatten och inom jämställdhetsarbete. Producerat av Centret för jämställdhetsinformation / Institutet för hälsa och välfärd.

Ordlista gällande feminism och antirasism

I Fem-R:s ordlista hittas ord och begrepp relaterade till feminism och antirasism. Ordlistan är tänkt att fungera som redskap för feministisk diskussion för dem som inte känner till termerna i praktiken. Fem-R: Ordlista (på finska)

Antirasistisk terminologi

Webbplatsen yhdenvertaisuus.fi är en databas som upprätthålls av justitieministeriet och riktar sig till personer och organisationer som är intresserade av jämställdhet och likabehandling. Yhdenvertaisuus.fi: Antirasistisk terminologi

Ordlista gällande hudfärg

Svenska Yle bad forskaren Maïmouna Matikainen-Soreau sammanställa en lista på benämningar som kan användas om personer som har en annan hudfärg än vit. Hur ska vi prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Vi bad forskaren om tips (du kommer till Svenska Yle)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin