Ohita navigaatio

Allmänt om kultur

Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi

Moa Sandström disputerade i ämnet Samiska studier på Umeå universitet med avhandlingen Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi (2020). Sandström studerar fyra samtida samiska konstnärers verk och verksamhet med särskild fokus på relationen mellan Sverige och Sápmi och konstaktivism (artivism) i relation till begreppet dekoloniering. Enligt Sandström vittnar mångfalden i gestaltningarna av samiskt motstånd inte bara om ett heterogent Sápmi, men skapar också förutsättningar för icke-samer att identifiera sig med aspekter av den samiska rörelsen.

Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi (PDF, umu.diva-portal.org)


Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd

I sin undersökning utreder Paula Karhunen (Centret för konstfrämjande 2013) bland annat hur personer som klassificeras som invandrare blir bemötta inom konstpolitiken och i det statliga systemet för konststöd. Uppnås jämlikhet eller förblir någon ansökargrupp förbigången inom stödpolitiken? Hela undersökning är på finska.

Svenskspråkig resumé: Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd[PDF]

Synvinklar på interkulturell dialog

Publikationen för samman tankar kring Europeiska året för interkulturell dialog 2008.

Synvinklar på interkulturell dialog [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin