Ohita navigaatio

Projekt och nätverk

Alla ombord!

Alla ombord! - det salutogena museet är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Vasamuseet i Stockholm som pågår 2008-2011. Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.
allaombord.se


Projektet Evenemang för alla

Projektet Evenemang för alla löpte under 2011 - 2012 och studerade hur man skapar tillgängliga evenemang. Projektet har en webbplats med projektblogg: evenemangforalla.se.


Projektet FOKUS

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet?
hhf.se/projekt-fokus

FOMS

FOMS -ett svenskt nätverk för tjänstemän inom omsorgen som arbetar med funktionshinder.
foms.se

Fortsättningsprojekt för Kulturpasset

Fortsättningsprojektet för Kulturpasset (12/2014-12/2017) koordineras av tjänsten Kultur för alla. Målet med projektet är att förbättra möjligheterna för mindre bemedlade ungdomar, vuxna och familjer att ta del av konst och kultur.
Fortsättningsprojekt för Kulturpasset

HAIKU - Handikapphistoria i kulturarvet

HAIKU - Handikapphistoria i kulturarvet var ett treårigt projekt som ville synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar. Målet var att ta med den berättelsen i samhällets allmänna historia. HAIKU var ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen, Nordiska museet och Historiska museet och finansierades av Allmänna arvsfonden.
nordiskamuseet.se/samlingar/insamling/haiku


Helsingfors för alla

Målet med projektet Helsingfors för alla (2002-2011) var en stad där det är lätt för alla att röra sig och vara verksam. Vårt mål var ett Helsingfors där det finns lättframkomliga gator och parker, byggnader och lösningar för kollektivtrafiken som fungerar friktionsfritt ihop. De offentliga tjänsterna är tillgängliga för alla.
Helsingfors för alla (hel.fi)


Nätverket för tillgänglighet på teatern

”Nätverket för tillgänglighet för teatern” grundades år 2013 och dess medlemmar har sedan dess arbetat tillsammans för ett mer tillgängligt scenkonstfält genom att arrangera diskussioner och seminarier. I Nätverket ingår bl.a. representanter för DuvTeatern, Klockriketeatern, Svenska Teatern, Teater Viirus, Wasa Teater, LUST, Kultur för alla, SAMS, Högskolan Arcada, Konstuniversitetet Teaterhögskolan samt fria aktörer.
duvteatern.fi/notera


Projektet Tillgängligt för alla

Luckan har arbetat med tillgänglighet sedan 2015. Tillgänglighetsarbetet består idag av riktat kulturprogram, fortbildning och denna sida.

Projektet utvecklas ständigt och fler kortvideor kommer skapas. Skicka gärna in tips på organisationer och teman som främjar tillgängligheten på kulturfältet.

Få tips och bli inspirerad av olika kortvideor med konkreta tillgänglighetsåtgärder och andra saker att tänka på för att inkludera fler.

Tips om tillgänglighet

 


 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin