Ohita navigaatio

Tillgänglighet av byggd miljö

Har vi tagit hänsyn till besökarnas och de anställdas olika behov av tillgänglighet i området runt byggnaden?
Hur väl fungerar det i lokalerna innan- eller utanför byggnaden?

Det är behagligt och säkert att vistas och arbeta i tillgängliga lokaler. Tillgängligheten innefattar hela kedjan från det att personen ska stiga av vid lokalerna till att röra sig i lokalerna.

Det ska finnas tillgängliga parkeringar, avfasade trottoarkanter och tillräckligt stora hissar. Instruktionerna ska vara tydliga och ljussättningen bra. Bra akustik och hörselslinga ger rätt förutsättningar för att höra. Det ska finnas tillgängliga och könsneutrala toaletter.

Föremål såsom konstverk, texter och skärmar ska vara placerade så att besökare oavsett längd kan titta på och använda dem. Publika lokaler ska ha sittplatser så att personen utan problem kan komma fram till sin sittplats tillsammans med sin assistent. Det ska finnas bänkar och liknande på allmänna ytor och utställningshallar.

Liten förändring, stor påverkan

 • Reflektera kring behoven och genomförandet tillsammans med besökarna.
 • Renovera smått utan större ansträngningar: ta bort trösklar, lägg till sittplatser, ledstänger, små ramper och lågt placerade klädhängare.
 • Kostnadsfria lånehjälpmedel som rullatorer, rullstolar och barnvagnar.
 • Flyttbara hörselslingor finns i bra priskategorier. Slingan underlättar kommunikationen genom att skicka ljudet direkt till hörapparaten exempelvis vid receptionen.

Större förändringar

 • Ta med nödvändiga förbättringar i den långsiktiga planeringen: hissar, automatdörrar och ramper
 • Rådfråga sakkunniga i fysisk tillgänglighet såsom arkitekter på funktionshindersorganisationer eller andra professionella.
 • Det går att ändra på kulturarvsmärkta byggnader under vissa förutsättningar.

När byggnaden inte är tillgänglig

 • Om möjligt, flytta centrala aktiviteter till mer tillgängliga ställen.
 • Informera om hindren.
 • Reflektera kring alternativ som gör att besökare kan trivas och känna sig trygga.
 • Det är möjligt att informera om och tillgängliggöra verksamheten eller utbudet genom exempelvis bilder, föremål och ljudprov.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin