Ohita navigaatio

Vad är tillgänglighet?

Mångfald och olikheter bland människor finns i alla samhällen. Kulturverksamheten kan bli tillgänglig för fler om vi tar hänsyn till individernas behov. En fungerande tillgänglighet ger fler möjligheter till att göra saker på egen hand, delta och uppleva. Den ökar möjligheterna att verka på lika villkor i kulturlivet.

En fungerande tillgänglighet skapar en helhet, vars delar är alla lika viktiga. En kulturaktör som satsar på tillgänglighet kommer därefter att beakta mångfald i alla strategier och planerar sin verksamhet med omsorg. Kommunikationsarbetet behöver anpassas efter olika människors behov av tillgänglighet. Det bör vara skäliga inträdesavgifter i kultursektorn. Verksamheten ska ske i fysiskt tillgängliga lokaler.

Jämlik kundservice och inkluderande attityder förstärker kulturupplevelsen. Information och upplevelser ska förmedlas så att vi kan ta till oss dem genom olika sinnen (syn, hörsel osv). Förståelsesvårigheter kan minskas genom att erbjuda språkalternativ (lättläst osv) och genom att ta hänsyn till olika inlärningsstilar.

Varje delområde i tillgänglighetsarbetet beskrivs närmare nedan: 
 • Strategier och planer

  Rådfrågar vi nya potentiella besökargrupper?
  Hur ser vår beslutsprocess ut?
  Återspeglas vårt åtagande till att förbättra tillgänglighet i handlingsplaner och budgetar?

 • Tillgänglig kommunikation

  Är de webbplatser och broschyrer som vi använder utan hinder och tillgängliga?
  Kommunicerar vi via alternativa kanaler?
  Informerar vi om tillgängligheten i våra lokaler och vår verksamhet?
  Riktar vi informationen direkt till målgrupperna?
  Vilka språkalternativ erbjuder vi?
  Är det lätt att hitta informationen?

 • Social tillgänglighet

  Känner sig alla trygga?
  Är kundservicen jämlik och vänlig?
  Vilka stöd/hjälpmedel erbjuder vi för människors möjligheter att vara med och delta?
  Var och när kan personen vara med och delta?
  Med vilka samarbetar vi?

 • Skäliga inträdesavgifter

  Finns det olika avgiftskategorier?
  Finns det kostnadsfria besök eller aktiviteter?
 • Tillgänglighet av byggd miljö

  Har vi tagit hänsyn till besökarnas och de anställdas olika behov av tillgänglighet i området runt byggnaden?
  Hur väl fungerar det i lokalerna innan- eller utanför byggnaden?

 • Tillgänglighet med hjälp av olika sinnen

  Har vi beaktat människors olika sätt att använda sina sinnen?

 • Att stöda förståelse

  Kan människor utan några förhandskunskaper enkelt förstå vår verksamhet och erbjudanden?
  Har vi tagit hänsyn till olika inlärningsstilar?

 • Regional tillgänglighet

  Finns bibliotek eller museet på promenadavstånd?
  Funkar lokaltrafiken till konserter eller teatrar?
  Är avståndet till kulturaktiviteterna rimligt?

Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin