Ohita navigaatio

Alla undersökningar och rapporter

Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi

Moa Sandström disputerade i ämnet Samiska studier på Umeå universitet med avhandlingen Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi (2020). Sandström studerar fyra samtida samiska konstnärers verk och verksamhet med särskild fokus på relationen mellan Sverige och Sápmi och konstaktivism (artivism) i relation till begreppet dekoloniering. Enligt Sandström vittnar mångfalden i gestaltningarna av samiskt motstånd inte bara om ett heterogent Sápmi, men skapar också förutsättningar för icke-samer att identifiera sig med aspekter av den samiska rörelsen.

Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi (PDF, umu.diva-portal.org)


Minns du? Vårt queera kulturarv.

Paqvalén, Rita (red.) 2018. Minns du? Vårt queera kulturarv. Kultur för alla.
Minns du? Vårt queera kulturarv [tillgänglig DOCX]
Minns du? [PDF]


Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring.

Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) 2010. Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.

Queert var det här! En studie av fenomenet med queervisningar och en queerpedagogik i Sverige

Åkerö, K-E: Queert var det här! En studie av fenomenet med queervisningar och en queerpedagogik i Sverige (magisteruppsats, 2011)

Queert var det här! [PDF, länk till diva-portal.org]


Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd

I sin undersökning utreder Paula Karhunen (Centret för konstfrämjande 2013) bland annat hur personer som klassificeras som invandrare blir bemötta inom konstpolitiken och i det statliga systemet för konststöd. Uppnås jämlikhet eller förblir någon ansökargrupp förbigången inom stödpolitiken? Hela undersökning är på finska.

Svenskspråkig resumé: Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd[PDF]

Synvinklar på interkulturell dialog

Publikationen för samman tankar kring Europeiska året för interkulturell dialog 2008.

Synvinklar på interkulturell dialog [PDF]


Bibliotekets roll i integrationspolitiken. Ett postkolonialt perspektiv

Ekblad, U & Padellaro, M. Magisteruppsats 2005/ Borås
Bibliotekets roll i integrationspolitiken [PDF]


När det stör

Furumark, Anna & Eivergård, Mikael 2015. Projekten Att störa homogenitet och Norm, Nation och Kultur.


Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som ställdes till Riksutställningar av Kulturdepartementet inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Museerna och hbtq (PDF, länk till riksutstallningar.se)

Museerna och mångfalden

En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige. Rapporten innehåller bland annat en analys av det mångkulturella Sverige, en genomgång av metod och centrala begrepp samt en resultatdel med konkreta förslag. Det finns mycket som museerna kan bli bättre på enligt utredningen. Och det handlar inte bara om vad museerna presenterar, utan också hur det skildras och av vem. Publicerat av Riksutställningar, 2014.

Museerna och mångfalden [PDF]

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete

Rapport och diskussionsunderlag inom ramen för Handikapphistoria i kulturarvet - HAIKU. Ett arvsfondsprojekt mellan HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Diana Chafik & Claes G Olsson 2012.

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete [PDF]

"Genusperspektiv i museer - en omvärldsbevakning"

Fernstål, Lotta.
(rapport, även HBT-frågor inom museivärlden)

Genusperspektiv i museer - en omvärldsbevakning [PDF, länk till sverigesmuseer.se]


Kalevala för alla - Teater, invandrare och solidarisk integration

Westerling, Marika. Magisteruppsats 2009.
Kalevala för alla [PDF]


Språkliga samtidigheter i den finländska litteraturen

Rita Paqvalén skriver in sin artikel om den roll som författaren med ett främmandeklingande namn har tilldelats och strukturer i finländska litteraturen. Artikeln har publicerats i Lysmasken.net 4.11.2013.

Språkliga samtidigheter i den finländska litteraturen [DOC]
Språkliga samtidigheter i den finländska litteraturen [PDF]


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin