Ohita navigaatio

Toisin katsottu museo (Museet sett med andra ögon) seminarium i Ateneum

Ateneums pride-flaggning
Finlands nationalgalleri / Mika Väyrynen

Seminariets mål är att stöda könens mångfald och jämlikt bemötande av sexuella minoriteter, samt att stöda demokratisk arbetskultur inom arbetsområdet för konst och konstbildning. Språk: finska.

Tid: fredag 25.10. kl 10-17, torsdag 24.10. queer-guidningar

Plats: Ateneums konstmuseum, för queer-guidningar se programmet nedan

Seminariet bjuder in personer som arbetar inom konstsektorn på olika håll i Finland. Målet är att erbjuda ett forum där vi kan lära oss tillsammans och att skapa nya, insiktsfulla verksamhetsformer. Under seminariet kombineras teori och praktiska erfarenheter, vilket ger rum för kollektiv diskussion och nya idéer. Det sätt på vilket vi talar, ser och agerar skapar och förändrar uppfattningar och kulturer, och därför är det viktigt att fundera på hur vi fungerar på konstens område. Seminariet arrangeras av Finlands Nationalgalleri och Aalto-universitetets konstavdelning i samarbete med Kultur för alla rf och Finlands museiförbund.

För mera information, anmälan och program se vårt evenemang på finska.

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin