Ohita navigaatio

Teatrar

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar

Handboken innehåller rekommendationer och anvisningar för teatrar för att t.ex. ordna teckenspråkig tolkning och syntolkning av en föreställning eller förmedla tillgänglig information. Handboken är utgiven av Finlands Teatrar rf och Servicen Kultur för Alla. Utgiven 2013.

Handboken Teater för Alla! [DOC]
Handboken Teater för Alla! [PDF]


Normkreativt analysverktyg inom scenkonst

Friktionskraft var ett kompetens- och kunskapsprojekt med utgångspunkt i (Sveriges) Teatercentrums Mångfaldspolicy, som antogs vid Riksdeltagarmötet 2015. Som en del av Friktionskraft skapade även ett analysverktyg som vi hoppas ska vara till stöd och inspiration för både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet. Huvudfokus har legat på teatrarnas perspektiv, men många frågeställningar är också intressanta att ställa ur ett arrangörsperspektiv, för diskussion och reflektion kring programläggning och repertoarval.

“Förväntat eller överraskande” – ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst (teatercentrum.se)


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin