Ohita navigaatio

Användning av symboler

Det lönar sig att använda symboler på skyltar och alltid, då du berättar om en plats eller lokals tillgänglighet (också på broschyrer och webbsidor). Du bör också i ord ange vad symbolerna står för.

Det är viktigt att kontrollera att tjänsterna verkligen uppfyller tillgänglighetsnormerna innan symbolerna används. På så sätt undviks situationer där symbolerna är missvisande - till exempel att hissen som markerats som tillgänglig är för liten. På den här sidan hittar du checklistor med hjälp av vilka du kan utvärdera tillgängligheten.


Exempel på hur symboler kan användas i kommunikationen hittas bl.a. på följande nätsidor: 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin