Ohita navigaatio
  • Finland 100 – i regnbågens färger

    Finland 100 – i regnbågens färger (2016-2018) var ett kultur-, konst- och informationsprojekt, vars syfte var att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om HBTIQ minoriteters vardag och historia samt att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv.

  • Forum för kultur och jämlikhet

    Forum för kultur och jämlikhet arrangeras för första gången år 2016 och avsikten är att Kultur för alla ska arrangera forumet vartannat år med omväxlande teman.

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin