Ohita navigaatio

Tillgänglig kommunikation

Är de webbplatser och broschyrer som vi använder utan hinder och tillgängliga?
Kommunicerar vi via alternativa kanaler?
Informerar vi om tillgängligheten i våra lokaler och vår verksamhet?
Riktar vi informationen direkt till målgrupperna?
Vilka språkalternativ erbjuder vi?
Är det lätt att hitta informationen?

Grafisk formgivning

 • Använd tydlig layout.
 • Välj urskiljbara tecken och en större storlek på bokstäver.
 • Se till att texten är mot en kontrasterande bakgrund. Använd inte bilder som bakgrund.

Språkbruket

 • Använd ett lättfattligt och enkelt språk.
 • Ha information på olika språk.
 • Om möjligt, ha informationen i lättläst version och på teckenspråk.

Lyft fram informationen om tillgänglighet

 • Informera om tillgängligheten i lokaler och verksamheten. Stäm av med befintlig information om lokalernas tillgänglighet innan du lägger ut allt på webbplatsen.
 • Som stöd infoga symboler för tillgänglighet i texten. Du kan till exempel ladda ner symboler i Kultur för allas symbolbank.
 • Skapa en egen sida med rubriken ”Tillgänglighet” på webbplatsen. Det ska vara lätt att hitta sidan, exempelvis som rubrik direkt under huvudmenyn.
 • Ha samma information i broschyrer som på webbplatsen.
 • Informera om hjälpmedel kopplade till utvalda programpunkter exempelvis om textning på föreställningar och se till att informationen även står i programblad och evenemangskalendrar.

Fungerande webbplatser

 • Beakta WCAG-riktlinjerna när du skapar webbplatser. Det går att testa webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet. (Se WCAG 2.1 -riktlinjerna på engelska)
 • Skapa en logisk och konsistent struktur för webbplatsen. Det ska vara lätt att hitta information.
 • Formulera lättfattliga rubriker i texter och filer samt formatera dem.
 • Använd tillgängliga filformat som DOC- och RTF-filer. Skärmläsarprogram är inte nödvändigtvis kompatibla med PDF-filer.
 • Hyperlänkar ska vara tydliga, exempelvis hyperlänken ”läs mer” säger inget om vart länken går.

Att ta till sig information och upplevelser genom olika sinnen

 • Variera informationen så att det går att lyssna på den, se eller känna på den för att ta till sig den.
 • Om möjligt, erbjud textade, teckenspråks- och syntolkade videoklipp. Värt att påpeka att ett videoklipp redan från början kan göras på teckenspråk.
 • Diskutera behovet av punktskrift med målgruppen.

Rikta informationen

 • Ta fram kommunikationsplanen tillsammans med målgruppen.
 • Förklara hur informationen bäst kan nå målgruppen.
 • Rikta och anpassa informationen efter olika målgrupper.
 • Ta med olika målgrupper i adresslistan för reklam och inbjudningar; kom ihåg olika minoritetsgruppers organisationer och representanter.
 • Be kunder och intressenter om feedback om kommunikationsarbetet.

Kompetensutveckling

 • Kompetensutveckla kommunikatörerna så att de hämtar hem kunskap om tillgänglig kommunikation.

Siirry sivun alkuun

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin