Ohita navigaatio

Information om olika bidrag

Här har vi samlat information om bidrag och stipendier för tillgänglighet och mångfald. På respektive webbplats får du klicka fram dig till information och ansökningstider. Kultur för alla-tjänsten är inte ansvarig för gammal information.

Utöver listan nedan, går det även att ansöka om bidrag med mer allmänna mål såsom verksamhetsutveckling. Här kan ni då inkludera arbetet med tillgänglighet och mångfald.

Inom internationella bidrag finns ”Kultur- och konstprogrammet” på Nordisk kulturkontakt. Programmet finansierar utvecklingsprojekt inom innovation och kunskapsutbyte. Grundtvig-programmet inom Europeiska unionen finansierar livslångt lärande. Genom programmet kan professionella kulturutövare lära sig om exempelvis tillgänglighet och mångfald.

Tillgänglighet och mångfald innebär att systematiskt arbeta med handlingsplaner och budgetar. Kortsiktiga satsningar kan vara att köpa in verktyg och teknik vilka ökar tillgängligheten medan större ombyggnationer är mera långsiktiga satsningar.

Stäm av ansökningstider och information på respektive webbplats då de skiljer sig från år till år. Listan nedan kan innehålla gammal information.

Centret för konstfrämjande

På Centret för konstfrämjande (Taike) finns bidrag för exempelvis:

  • Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet.
  • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
  • Festivalbidrag: Regionalt och nationellt viktiga festivaler, som är viktiga med tanke på främjande av, deltagande och delaktighet i olika konstarter samt kulturell mångfald

Undervisnings- och kulturministeriet

  • Regionala och kommunala kulturaktiviteter för att experimentera inom och utveckla kultur. Syftet är dels en jämlik tillgång till regional och nationell kulturverksamhet och dels att få bort socioekonomiska och lokala hinder för en mer tillgänglig kultur.
  • Investeringsunderstöd för att anlägga och bygga om kulturlokaler, främst berörs nationella teatrar, orkestrar och museer eller för landet betydelsefulla byggnader. Ansökan behöver beskriva hur personer som har rörelse- och funktionsnedsättningar kan komma in i och använda byggnaderna.

Museiverket 

På Museiverket finns bidrag för innovativa projekt. Ett av målen är tillgänglighet inom kultur och då för att få ett mer inkluderande och tillgängligt kulturarv. 

Selkokeskus (Centrum för lättläst)

På Selkokeskus finns bidrag för att skriva och informera lättfattligt. Bidraget går till författare, illustratörer och utgivare av lättläst litteratur och litteratur för personer med synnedsättning.

Finlands filmstiftelse

På Finlands filmstiftelse finns bidrag för:

  • Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel: Från år 2019 är syntolkning och textning för nedsatt hörsel obligatoriskt för långa fiktions- och dokumentärfilmer. Ett stödbelopp på högst 7 000 euro kan beviljas som ett skilt stöd för kostnader för textning för hörselskadade och syntolkning för synskadade.
  • Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning: Stödet är ämnat för filmbiografers tekniska utrustning, förevisnings- och de allmänna utrymmenas upprustning samt för projekt som främjar filmers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin