Ohita navigaatio

Riksdagsvalet 2019

Här har vi samlat Servicen Kultur för allas målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023.

De val som görs gällande vårens regeringsprogram kommer att ha långtgående effekter på hur väl jämlikheten förverkligas på konst- och kulturfältet i Finland. Därför är det viktigt, att man i valen och planerandet av det nya regeringsprogrammet fäster extra stor vikt vid mångfalds-, tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

I målsättningarna och åtgärdsförslagen för konst- och kulturfältet är det viktigt att beakta att konst- och kulturtjänster är tillgängliga för alla och att deras innehåll speglar samhällets mångfald. Det är också viktigt att se till att vägen till att bli en konstnär och ett arbete inom konst- och kultursektorn är hinderfri och öppen för alla oberoende av modersmål, bakgrund och funktionsförmåga.

Nedan hittar du För kultur på lika villkors och Kultur för alla målsättningar för regeringsprogrammet för åren 2019-2023: 1) Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig, 2) Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig, samt 3) Kultur för alla med Kaikukortti.

Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka utlandsfödda konstnärers deltagande kan främjas.

"Möjligheter till karriär och sysselsättning för utlandsfödda konstnärer och konstaktörer skall tryggas!"

Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [PDF]

Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [DOCX]


Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka funktionsnedsatta konstnärers deltagande kan främjas.

"Möjligheter till karriär och sysslesättning för funktionsnedsatta konstnärer och konstaktörer skall tryggas!"

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [PDF]

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [DOCX]


Kultur för alla med Kaikukortti

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka likvärdiga möjligheter till deltagande i kulturlivet och til hobbyer för mindre bemedlade kan främjas.

"Kaikukortti till en god praxis i hela Finland!"

Kultur för alla med Kaikukortti [PDF]

Kultur för alla med Kaikukortti [DOCX]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin