Ohita navigaatio

Konferens om normkritiskt ledarskap

Tid: 8.-9.2.2023

Plats: Kulturcentret Caisa

Adress: Ekogatan 4, Helsingfors, Finland

Många konst- och kulturinstitutioner och finansiärer arbetar nu mer aktivt med jämlika och inkluderande praktiker. Även medvetenheten om ojämlikheter inom de nordiska samhällena och på det nordiska konst- och kulturfältet har samtidigt ökat. Ändå fortsätter nordiska konst- och kulturorganisationer att vara exklusiva när det gäller arbetsvillkor, rekrytering och kurateringspraxis.

I konferensen Norm Critical Leadership. Challenging Norms and Nordic Exceptionalism frågar vi, hur man kan bli en förändringsagent och avveckla diskriminerande normer, normativa strukturer och hierarkier inom konst- och kultursektorn? Vad innebär normkritiskt ledarskap i olika situationer och sammanhang?

Syftet med konferensen är att kritiskt analysera retoriken kring berättelser om ”nordiskhet” och ”nordisk exceptionalism”. Öppenhet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet ses som grunden för de nordiska samhällena och för det nordiska samarbetet samt som nycklarna till den s.k. nordiska exceptionalismen. Men de positiva berättelserna ignorerar ofta förekomsten av orättvisa strukturer i våra samhällen, och även i konst- och kulturinstitutioner.

Hur reproduceras de diskriminerande normerna för till exempel vithet, rasism, förmåga, sexism och homofobi? Hur borde konst- och kulturorganisationerna arbeta för att den positiva nordiska visionen och berättelsen ska bli sann? Vilken typ av ledarskap behövs för att omsätta mångfaldsstrategierna i praktiken? Hur kan institutionerna ta sitt ansvar?

Denna tvådagarskonferens vänder sig till yrkesverksamma och personer i ledande positioner inom konst- och kulturområdet i Norden. 

Arrangörer

Konferensen arrangeras av det nordiska nätverket för normkritiskt ledarskap, Nordic Network of Norm Critical Leadership, Gentofte Centralbibliotek och Servicen Kultur för alla i samarbete med Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stad, IMMART, Konstuniversitetet Kulturcentret Caisa.

Program

Utkastet till programmet är redan publicerat. Konferensens huvudtalare är kuratorn, författaren och den fria forskaren Kathy-Ann Tan, Riksteatern Creas konstnärliga ledare Mindy Drapsa och den crip-femme-identifierade forskaren, författaren och performansartisten Christine Bylund. 

Det fullständiga programmet för konferensen kommer att publiceras 19 december 2022:

Konferensens program (på engelska)

Konferensens talare och konstnärer (på engelska)

Konferensanmälan

Anmäl dig till konferensen via detta Google-formulär (på engelska)

Observera att antalet personer som deltar i konferensen på plats på Caisa är begränsat till 120. Vi kommer att försöka ordna en strömning av konferensen.

Tillgänglighet

Ingången till Caisa sker från Ekogatan, från innergården av Leipätehdas. Ingången är hinderfri. Inne i Caisa, i salen eller korridorerna finns inga hinder eller nivåskillnader. Det finns tydliga skyltar i utrymmena. Till rullstolplatserna i auditoriet kommer man med hiss via 3. våningen. I salen, galleriet och auditoriet finns en induktionsslinga. Servicehundar är välkomna.

Konferensens språk är engelska. Arrangörerna kommer att erbjuda skrivtolkning och tolkning till internationellt teckenspråk vid behov.

Mer information

För frågor och mer information, vänligen kontakta konferenskoordinatorn:

Ruka Toivonen

Kultur för alla

ruka.toivonen@cultureforall.fi


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin