Ohita navigaatio

MÅNGFALDSAGENTKURS

Vill du ha mångfald på konst- och kulturfältet?
Ansök nu om att bli en förändringsskapare!


Kultur för alla, Globe Art Point och Det Kulturpolitiska Forskningscentret Cupore organiserar en

MÅNGFALDSAGENTKURS

Ansök senast 20.3.2019!

 

Målgrupp

Kursen är ämnad för kulturarbetare och konstnärer som är utlandsfödda eller som har utländsk bakgrund. Kursen är öppen för professionella inom hela konst och kulturfältet, både för frilansare och för personer som jobbar eller är anställda inom konst och kulturinstitutioner.

Vi söker personer med professionell bakgrund i konst och kultur och med hängivet intresse för mångfald. Personlig erfarenhet av mångfald är till fördel. Kursen hålls på engelska; språkkunskaper i finska kan vara användbart men är inte nödvändigt. Kunskaper i andra språk samt erfarenheter och/eller utbildning utanför Finland ses som en fördel.

Vi arbetar med att främja kulturell mångfald och likabehandling. Vi uppmuntrar alla könen och könsidentiteter att söka jobbet oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder eller ålder.


Inlärningsmål

Kursens målsättning är att erbjuda verktyg för att utveckla och stärka mångfald inom konst och kultursektorn.

Efter kursen kommer kursdeltagarna att

  • vara bekanta med nyckelkoncept såsom mångfald, likabehandling, tillgänglighet, normkritik, strukturell rasism och inkludering,
  • ha kunskap om konst och kultursektorn samt kulturpolitik i Finland,
  • ha verktyg och tekniker för att facilitera en förändringsprocess för att göra konst och kulturfältet mera mångfalt,
  • ha praktisk erfarenhet av att jobba med mångfald inom konst och kulturinstitutioner.

 

Kursinnehåll

Kursen introducerar deltagarna till ämnen relaterade till mångfald, till konst och kultursektorn samt kulturpolitik i Finland och erbjuder möjlighet till att arbeta praktiskt med mångfald inom kontexten av en institution. Kursdeltagarna uppmuntras till att aktivt dela med sig av sin egen expertis och sparra varandra.

Som en del av kursen kommer kursdeltagarna att genomföra en uppgift i en konst och kulturinstitution antingen individuellt eller som grupp.

 

Implementering

Till kursen tas 10 deltagare. Kursen är gratis och hålls i Helsingfors; projektet betalar rese- och logikostnader för deltagare som kommer utanför huvudstadsregionen.

 

Tidtabell

Kursen hålls under följande datum. Deltagarna bör reservera tid utöver kursdagarna för att förbereda och genomföra sina kursuppgifter.

11.4.2019, 16-19 (3 h)

16.5.2019, 10-17 (7 h)

19.8.2019, 11-18 (7 h)

16.9.2019, 11-18 (7 h)

14.10.2019, 11-18 (7 h)

 

Kursansvarig

Kurskoordinator: mångfaldsutbildare och teaterregissör Martina Marti, Kultur för alla

Experter inom konst och kulturfältet, mångfaldhet, likabehandling och organisationsförändring ansvarar för kursinnehållet.

 

Ansökan

Sänd ett motivationsbrev (max. en A4), CV och en länk till din webbplats eller digitala portfolio eller andra exempel på ditt arbete (till exempel som PDF) till martina.marti@cultureforall.fi senast 20.3.2019.  Skriv i ditt motivationsbrev även vilken slags institution du skulle vara intresserad att arbeta med eller om du redan arbetar med en institution. Skriv din ansökan på engelska.


Val av kursdeltagare

Öppning -projektets team väljer de 10 deltagarna. Alla sökanden meddelas om valet senast 29.3.2019.


Bakgrund

Mångfaldsagentkursen ä ren del av Öppning -projektet, som leds av Servicen Kultur för alla i samarbete med Globe Art Point och Det Kulturpolitiska Forskningscentret Cupore. Projektets ändamål är att stöda likabehandling av utlandsfödda kulturarbetare och konstnärer inom den finska konst och kultursektorn. Under den första fasen av Öppning -projektet (2017-2019) kartlagdes sysselsättningen av utlandsfödda kulturarbetare och konstnärer genom en undersökning som gjordes av Cupore, samt genom s.k. job shadowing -observation gjord av Kultur för alla och Globe Art Points medlemmars expertis.

 

Mera information om kursen

Martina Marti, Kultur för alla, martina.marti@cultureforall.fi, 0400 997 203

 

Öppning samarbetspartners

Kultur för alla, www.kulttuuriakaikille.fi/se

Verksamhetsledare Rita Paqvalén, rita.paqvalen@cultureforall.fi

Mångfaldsutbildare Martina Marti, martina.marti@cultureforall.fi, +358 400 997203

 

Globe Art Point, www.globeartpoint.fi

Verksamhetsledare Tomi Purovaara, tomi.purovaara@globeartpoint.fi

 

Det Kulturpolitiska Forskningscentret Cupore, www.cupore.fi

Direktör Marjo Mäenpää, marjo.maenpaa@cupore.fi

Forskare Emmi Lahtinen, emmi.lahtinen@cupore.fiSiirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin