Ohita navigaatio

Museer och arkiv

Minns du? Vårt queera kulturarv

I rapporten Minns du? Vårt queera kulturarv diskuteras arkivens roll i bevarandet av det queera kulturarvet. Rapporten är en slutrapport för arkivsamarbetet inom projektet Finland 100 – I regnbågens färger och rapporten är redigerad av projektledaren Rita Paqvalén. I rapportens arbetsgrupp ingick även arkivarierna Maria Miinalainen, Hanna Strandberg och Susanne Österlund-Pötzsch.

Rapporten presenterar olika frågor som dykt upp i projektets arkivsamarbete, såsom frågor gällande sökbarheten, tillgängligheten, anonymiseringen och användningen av detta material. Rapporten inkluderar också texter skrivna av projektets samarbetspartners på det finländska arkivfältet och av enskilda forskare. I texterna beskriver de sin roll inom projektet och hur de jobbar med hbtiq-frågor på sina arkiv samt olika frågor i anslutning till queert material på arkiven eller enskilda hbtiq-samlingar. I rapporten beskriver även Skeivt Arkiv i Bergen och Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek i Göteborg sina verksamheter.


Fler 'över gränsen'-historier, tack! – Experter samarbetar vid Mythbuster-workshoppar med teman kring sexualfostran på Helsingfors stadsmuseums utställning Helsexinki

I samband med utställningen Helsexinki under 2017 på Helsingfors stadsmuseum producerades ett digert workshopprojekt, Mythbusters. Tanken om projektet föddes ur viljan att sprida information åt unga om sexualitet, könsidentitet och sex. Individens rätt till tillräcklig och korrekt information kring dessa frågor är en central sexuell rättighet som även står i fokus i utställningen Helsexinki. Projektet genomfördes i samarbete med olika sakkunnigorganisationer.

Mythbusters nätpublikation (PDF)


Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som ställdes till Riksutställningar av Kulturdepartementet inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Museerna och hbtq (PDF, länk till riksutstallningar.se)

Museerna och mångfalden

En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige. Rapporten innehåller bland annat en analys av det mångkulturella Sverige, en genomgång av metod och centrala begrepp samt en resultatdel med konkreta förslag. Det finns mycket som museerna kan bli bättre på enligt utredningen. Och det handlar inte bara om vad museerna presenterar, utan också hur det skildras och av vem. Publicerat av Riksutställningar, 2014.

Museerna och mångfalden [PDF]

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete

Rapport och diskussionsunderlag inom ramen för Handikapphistoria i kulturarvet - HAIKU. Ett arvsfondsprojekt mellan HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Diana Chafik & Claes G Olsson 2012.

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete [PDF]

"Genusperspektiv i museer - en omvärldsbevakning"

Fernstål, Lotta.
(rapport, även HBT-frågor inom museivärlden)

Genusperspektiv i museer - en omvärldsbevakning [PDF, länk till sverigesmuseer.se]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin